انواع تست ترانسفورماتور قدرت

ترانس های قدرت در کارخانه سازنده تست اساسی شده و با ولتاژ های در حد نامی و بیشتر و جریانهای بزرگ، تست میشوند اما پس از حمل ترانس به مقصد جهت بررسی و تائید صحت عملکرد ترانس و نداشتن هر نوع عیب در زمان بهره برداری ، تستهایی بروی آن در محل (پست )با وسایل اندازه گیری دقیق اما قابل حمل ونقل انجام میشود که انواع تست ترانسفورماتور قدرت به اختصار در زیر آمده است:

۱-تست نسبت تبدیل :(RATIO)

 در این تست با دادن ولتاژ به اولیه یا ثانویه ترانس ، ولتاژ طرف مقابل را به دقت اندازه گیری می کنند.در ترانسهای قدرت کاهنده معمولا طرف اولیه را ولتاژ ۳۸۰ ولت می دهند و در ثانویه ولتاژ بین ۱۱۰ تا ۱۸۰( در تراسهای ۲۰/۶۳ کیلو ولت )بسته به ترانس و تپ های آن اندازه گیری خواهد شد. 

۲- تست پیوستگی تپ چنجر(TAP CONTINUE)

در این تست به اولیه ولتاژ ۳۸۰ داده و در طرف ثانویه ولت مترهای آنالوگ دقیق قرار داده و در زمان تغییر تپ ها انحراف عقربه در هر سه فاز را بررسی کرده تا بقول معروف عقربه پس نزند . در زمان تغییر تپ میبایست به ترتیب زیر عمل نمود.

    ۱-۲….۱-۲-۳….۲-۳-۴….۳-۴-۵ و… یعنی یک پله پائین ودو پله بالا (در روند افزایشی تپ )

      

۳- تست مقاومت عایقی : (MEGGER)

این تست را به کمک دستگاه میگر انجام می دهند و در زمانهای ۱۵ ثانیه و۶۰ ثانیه و۵ دقیقه و ۱۰ دقیقه اندازه گیری میکنند. اندازه گیری به قرار زیر است:

LV/HV  

HV +E/LV

LV+E/HV

در این تست سرهای اولیه اتصال کوتاه میشود و همینطور در ثانویه.(بهتر است در مرحله اول انجام شود)

  

۴- تست جریان بی باری :(NO_LOAD)

 در این تست با دادن ولتاژ به اولیه و در صورتی که ثانویه مدار باز است جریان آنرا با آمپر متر دقیق اندازه گیری می کنیم . برای ثانویه هم به همین منوال است . در اتصال ستاره نسبت آمپر های سه فاز ۱-۰٫۸-۱ و در اتصال مثلث ۱-۱-۱٫۳ است. 

۵- تست شار مغناطیسی : (flow)

در این تست با دادن ولتاژ تک فاز به سر های هر فاز و نول (در اتصال ستاره ) جریان هر فاز را اندازه گیری و ولتاژ سیم پیچ طرف مقابل را می خوانیم. 

۶- تست گروه برداری :(VECTOR GROUP)

در این تست سرهای مشابه ،در یک فاز را اتصال کوتاه کرده (مثلا U-u) و ولتاژ سه فاز را تزریق میکنیم و ولتاژ را برای تمای سرها نسبت به هم میخوانیم. 

۷- تست اتصال کوتاه :(SHORT CIRCUIT)

این تست را با اتصال کوتاه کردن در ثانویه انجام میدهیم و جریان در اولیه و ثانویه را پس از وصل ولتاژ ۳۸۰ به اولیه قرائت و ثبت میکنیم. 

۸- تست مقاومت اهمی :(RESISTANCE)

در این تست ولتاژ دی سی (مثلا ۱۲ ولت ) را به سرهای هر فاز با سر نول در اتصال ستاره و هر دو فاز در اتصال مثلث تزریق کرده و جریان عبوری را اندازه گیری میکنیم.(این تست بهتر است در آخرین مرحله انجام گیرد) 

۹- تست تانژانت دلتا :(TAN- DELTA)

در این تست با دستگاه مخصوص این تست حالتهای مختلف در ترانس را میشود بررسی نمود و ظرفیت خازنی بین هر نقطه از ترانس را اندازه گیری کرد. 

منبع

  • ارسال شده توسط : فناوری اطلاعات
  • ۱۷ مرداد, ۱۳۹۷