برنامه وزیر نیروی پیشنهادی دولت سیزدهم منتشر شد

برنامه علی اکبر محرابیان، وزیر نیروی پیشنهادی دولت سیزدهم منتشر شد.

طبق آنچه امروز در برخی سایت‌ها منتشر شده، محرابیان که پیش از این در سمت‌های مختلف دولتی و غیردولتی فعالیت داشته، برنامه خود را در سه بخش آب، فاضلاب و برق برای ارائه به مجلس شورای اسلامی ارایه کرده است.

این برنامه در هفت فصل به تبیین وضع موجود، چالش‌ها و مسائل اصلی، رویکردها و راهبردها، برنامه‌ها و اقدامات اساسی، اهداف کمی، سرمایه های انسانی، فناوری و پشتیبانی صنعت و مدیریت منابع مالی پرداخته است.

بر اساس این برنامه اصول اساسی برنامه وزارت نیرو در دولت کار و تلاش شامل حصول اطمینان از تامین آب و برق مطمئن و پایدار در جهت رفع نیازهای متعارف بخش های مختلف کشور، ارتقای حکمرانی و بهره وری آب از طریق استقرار مدیریت بهم پیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطح ملی، حوضه های آبریز و محلی و نیز اجرای طرح های توسعه و بازچرخانی پساب با رعایت اصول توسعه پایدار، آمایش سرزمین و هماهنگی متقابل بین سرمایه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی با مشارکت مؤثر یینفعان، ارتقا تاب آوری شبکه برق کشور با تمرکز بر توسعه ظرفیت تامین برق پایدار، امنیت عرضه و تقاضا، بهبود کیفیت و حفظ محیط زیست با گسترش انرژی های تجدید پذیر است.

همچنین در این برنامه بر بهبود اقتصاد آب و برق به منظور ایجاد تعادل در منابع و مصارف بنگاههای آب و برق و پایداری استمرار ارائه خدمات، ارتقا سطح پژوهش و فناوری با تاکید بر تقویت توان ساخت داخل، بهبود محیط کسب و کار در صنعت آب و برق از طریق تعامل حداکثری با بخش خصوصی و تعاونی ها، بهره مندی از ظرفیتهای قانونی، حضور فعال در بازارهای ملی و بین المللی و جذب سرمایه، ارزش گذاری به سرمایه های انسانی و بهره گیری موثر از آرا و اندیشه های تخصصی و استفاده بهینه از ظرفیت های ملی، منابع و اموال عمومی تاکید شده است.

برای مشاهده متن کامل برنامه های علی اکبر محرابیان برای تصدی پست وزارت نیرو در دولت سیزدهم اینجا کلیک کنید.

ایسنا

نوشته‌های مشابه