آبرسانی به ١٣٧ روستا در ٢ استان آغاز شد

مدیرعامل شرکت آبفای کشور گفت: تا پایان دولت تدبیر و امید به ١۴ هزار و ١۶٠ روستا با جمعیت ٩.٣ میلیون نفر آبرسانی می‌شود.

حمیدرضا جانباز در مراسم افتتاح طرح‌های بخش آب استان فارس و مرکزی در سی و پنجمین پویش هر هفته «الف، ب، ایران» که با حضور وزیر نیرو در حال برگزاری است، با بیان اینکه مطابق برنامه پویش الف ب ایران در بخش آبرسانی ١۶٣٨ روستا با جمعیت ٩٧٩ هزار نفر در برنامه آبرسانی است، گفت: تاکنون به ۶٧۵ روستا با جمعیت ۵۰٠ هزار نفر تا قبل از سال جاری آبرسانی شده است. اعتبار آبرسانی کشور در سال جاری ۵٩٧ میلیارد تومان است و از ابتدای دولت تدبیر و امید تا روز جاری به ١٢ هزار و ١٨٩ روستا با جمعیت ٨.٢ میلیون نفر با اعتبار ۶ هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان آبرسانی شده است.

وی افزود: تا پایان دولت تدبیر و امید به ١۴ هزار و ١۶٠ روستا با جمعیت ٩.٣ میلیون نفر آبرسانی می‌شود. امروز نیز به ١٣٧ روستا با جمعیت ۶٠ هزار نفر در استان مرکزی و فارس با اعتبار ١٠٧ میلیارد تومان آبرسانی می‌شود.

به گفته این مقام مسئول ٧۴ روستا با جمعیت ٢٩ هزار نفر در استان مرکزی آبرسانی می‌شود. در نتیجه در این استان متوسط شاخص بهره مندی آب روستایی در استان مرکزی ١٠ درصد از کل کشور بالاتر است.

جانباز اظهار داشت: در استان فارس به دلیل شرایط اقلیمی با مشکلات زیادی در زمینه آبرسانی مواجه بودیم. در این استان ۶٣ روستا با جمعیت ٣١ هزار و ۵٠٠ نفر آبرسانی شد و شاخص برخورداری روستاها از آب سالم و پایدار نسبت به کل کشور ۴ درصد رشد کرده است.

خبرنگار مهر

نوشته‌های مشابه