اتفاق بی سابقه در سومین واردکننده بزرگ نفت جهان

مصرف نفت هند در سال ۲۰۲۰ به دلیل همه گیری ویروس کرونا و تعطیلی کسب و کارها و کارخانه ها که به تقاضا برای نفت آسیب دید، برای نخستین بار در ۲۱ سال گذشته کاهش یافت.

محاسبات بلومبرگ از آمار مقدماتی که توسط وزارت نفت هند منتشر شد، نشان داد مجموع تقاضای نفت هند در سال ۲۰۲۰ به میزان ۱۰.۸ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۹ کاهش یافت و به ۱۹۳.۴ میلیون تن رسید که پایینترین میزان در پنج سال اخیر بود. کاهش مصرف سالانه نفت در هند از سال ۱۹۹۹ تاکنون مشاهده نشده بود.

مصرف سوختهای مایع در هند که سومین واردکننده بزرگ نفت در جهان است، پس از آغاز قرنطینه ملی در مارس ۷۰ درصد کاهش پیدا کرد و این کاهش به کاهش چشمگیر پالایش نفت و فعالیت در کارخانه های پتروشیمی منجر شد.

محدودیتهای قرنطینه به اقتصاد هند آسیب زد و با بزرگترین رشد منفی تولید ناخالص داخلی سالانه از سال ۱۹۵۲ تاکنون روبرو شد. نارندرا مودی، نخست وزیر هند برای بیرون بردن سومین اقتصاد بزرگ آسیا از رکود، اکثر محدودیتهای وضع شده را تسهیل کرده است.

با تسهیل محدودیتها، تقاضا برای نفت در این کشور بهبود پیدا کرده و مصرف ماهانه سوختهای مایع که معیاری برای سنجش تقاضا برای نفت است، در دسامبر ۲۰۲۰ حدود ۱.۸ درصد در مقایسه با دسامبر ۲۰۱۹ کاهش داشت و به بالاترین میزان در ۱۱ ماه گذشته رسید.

بر اساس گزارش بلومبرگ، مصرف بنزین ماه گذشته با افزایش استفاده از خودروهای شخصی، بر مبنای سالانه ۹.۳ درصد رشد کرد که بالاترین میزان از ماه مه سال ۲۰۱۹ بود اما تقاضا برای دیزل ۲.۸ درصد کاهش داشت.

ایسنا

نوشته‌های مشابه