افت شدید دما

ادارات و نهادهای عمومی خراسان شمالی دور کار شدند

تمام ادارات و نهادهای عمومی خراسان شمالی به دلیل افت شدید دما دور کار شدند.مدیر کل حوزه استاندار و روابط عمومی استانداری خراسان شمالی با بیان این خبر اظهار کرد: به دستور استاندار خراسان شمالی و با توجه به افت شدید دما و مصوبه کارگروه هماهنگی و تامین پایدار سوخت زمستانی، فعالیت تمام ادارات، سازمان‌ها، بانک ها، بیمه ها، شهرداری ها و نهادهای عمومی از فردا بیستم دی ماه تا بیست و دوم دی ماه به صورت دور کار می شود.

محمد تقی ولیان تاکید کرد: مراکز امدادی، بهداشتی و درمانی، عملیاتی و خدمات رسان از اجرای این طرح مستثنی هستند.

به گفته ولیان، فعالیت های آموزشی و پرورشی تمام مراکز آموزشی و دانشگاهی به صورت غیر حضوری و در بستر فضای مجازی است و صرفا فعالیت حوزه های آزمون نهایی و سراسری مدارس آموزش و پرورش به صورت حضوری به قوت خود باقی است.

وی افزود: همچنین در راستای عدم ایجاد اختلال در ارائه خدمات بانکی  و شهرداری به مردم، واحدهای کشیک در این ۳ روز فعال خواهد بود.

ایسنا

نوشته‌های مشابه