افتتاح نیروگاه شیروان

امکان صادرات برق به همسایگان شرقی با افتتاح نیروگاه شیروان

مجری طرح نیروگاه‌های سیکل ترکیبی شرکت برق حرارتی گفت: با افتتاح نیروگاه شیروان ، علاوه بر اضافه شدن ۱۴۳۴ مگاوات ظرفیت تولید برق ، امکان صادرات برق به همسایگان شرقی نیز فراهم می‌شود.

علیرضا نصراللهی امروز در نشستی خبری درباره افتتاح نیروگاه دولتی سیکل ترکیبی شیروان در خراسان شمالی توضیح داد: طبق سیاست‌های وزارت نیرو و صنعت برق کشور، برای استفاده بهینه از منابع به ویژه سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و افزایش راندمان تولید، طرح ۲۲ و احد بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی که بخش گاز آنها قبلاً اجرا شده، در برنامه توسعه تولید برق کشور قرار گرفت و قرارداد آن به صورت کلید در دست با یک شرکت سازنده ایرانی منعقد شد که شامل سه واحد بخش بخار نیروگاه شیروان در مجموعه این طرح‌ها است.

مجری طرح نیروگاه‌های سیکل ترکیبی شرکت برق حرارتی با بیان اینکه نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان ظرفیتی معادل ۱۴۳۴ مگاوات دارد، ادامه داد: این نیروگاه دارای ۶ واحد گازی و ۳ واحد بخاری است. ظرفیت هر واحد گازی ۱۵۹ مگاوات و ظرفیت هر واحد بخار ۱۶۰ مگاوات است.

به گفته این مقام مسئول، طرح‌های افزایش راندمان این نیروگاه ۶۰ مگاوات است و راندمان سیکل ترکیبی آن ۴۹.۹ درصد محاسبه شده است.

نصراللهی، سوخت اصلی واحدهای این نیروگاه را گاز طبیعی دانست و افزود: سوخت دوم و پشتیبان این نیروگاه، گازوئیل است که برای تأمین این سوخت پشتیبان، دو مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی ساخته‌ایم. افزایش ظرفیت تولید برق منطقه، تأمین بخشی از تقاضای شبکه برق کشور و کمک به افزایش پایداری شبکه، از جمله اهداف این طرح است.

مجری طرح نیروگاه‌های سیکل ترکیبی شرکت برق حرارتی تصریح کرد: پاسخ به نیاز روزافزون رشد مصرف برق منطقه که نشأت گرفته از توسعه صنایع محلی، کشاورزی، وسایط عمومی و خانگی است، از جمله اهداف دیگر طراحی و اجرای این پروژه است. موفق شده‌ایم در این طرح، استفاده حداکثری از توان مهندسی داخلی و ارتقا دانش فنی در ساخت نیروگاه‌های برق حرارتی را عملی کنیم که در نتیجه آن، شاهد اشتغالزایی در منطقه و اشتغال ۸۰ نفر به طور ثابت در این نیروگاه بوده‌ایم.

وی تاریخ سنکرون واحد اول بخار نیروگاه شیروان را ۶ مهر سال ۹۶ اعلام کرد و گفت: سنکرون واحد دوم بخار این نیروگاه در تاریخ ۳۰ تیرماه ۹۸ عملیاتی شد و راه‌اندازی واحد سوم بخار نیز در آینده نزدیک توسط ریاست جمهوری افتتاح و بهره‌برداری می‌شود. این در حالی است که پیشرفت کل نیروگاه در بخش بخار ۹۸.۹۷ درصد است.

نصراللهی، میزان سرمایه‌گذاری در بخش بخار که شامل سه واحد ۱۶۰ مگاواتی می‌شود را ۱۲۵ میلیون یورو اعلام کرد و اظهار داشت: هرچند ۶ واحد گازی در این نیروگاه به طور کامل آماده راه‌اندازی و قرار گرفتن در مدار هستند اما به دلیل محدودیت گازرسانی به آن، تنها دو واحد را وارد مدار می‌کنیم. با راه‌اندازی و تولید برق از این نیروگاه، علاوه بر اینکه پایداری شبکه برق در شرق و شمال شرق کشور را تأمین می‌کنیم، قادر خواهیم بود برنامه‌های صادراتی به همسایگان شرقی کشور را در دست اقدام قرار دهیم.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسشی درباره میانگین راندمان کل نیروگاه‌های برق حرارتی کشور گفت: میانگین این راندمان حدود ۳۹ درصد است و هر چه نیروگاه‌های حرارتی را به سمت سیکل ترکیبی پیش ببریم، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، راندمان آنها نیز افزایش می‌یابد. این در حالی است که خوشبختانه در کشور توان استفاده و طراحی توربین‌های کلاس F که از پیشرفته‌ترین توربین‌های روز دنیاست را داریم.

‌وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا در نیروگاه‌های تأمین‌کننده برق استان مرکزی، مازوت مصرف می‌شود؟ گفت: بخشی از برق مورد استفاده در استان مرکزی، از نیروگاه بخار شازند و بخشی دیگر نیز از نیروگاه رودشور تأمین می‌شود. نیروگاه بخار شازند امکان استفاده از گاز و مازوت را دارد اما نیروگاه رودشور دارای توربین گازی بوده و گاز یا گازوئیل استفاده می‌کند. در صورتی که در این استان با محدودیت تأمین گاز برای نیروگاه شازند مواجه باشیم، احتمال آنکه مازوت به عنوان سوخت پشتیبان استفاده شود، وجود دارد.

مهر

نوشته‌های مشابه