بازار جهانی نفت در سال آینده متحول می‌شود؟

انتظار می رود تقاضای بازار جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۱ از رکورد پایینی که در دوران قرنطیه کووید ۱۹ مشاهده شد، بهبود پیدا کند اما افزایش قابل انتظار تولید نفت خاورمیانه و رشد سوخت زیستی بدون شک این بازار را تحت تاثیر قرار می دهد.

به گزارش ایسنا، اوپک پلاس برای تامین تقاضا که همسو با احیای اقتصادی رشد خواهد کرد و در عین حال کاهش سطح ذخایر جهانی، محدودیت عرضه خود را به صورت تدریجی تسهیل خواهد کرد و تاثیر عرضه واکسنهای کووید ۱۹ روی تقاضا را زیر نظر می گیرد.

طبق بررسی “اس اند پی گلوبال آنالیتیکس”، تولید جهانی نفت در سال ۲۰۲۱ به طور متوسط ۳.۵ میلیون بشکه در روز رشد می کند و عمده این رشد مربوط به نفتی خواهد بود که توسط اعضای گروه اوپک پلاس و در راس آنها عربستان سعودی و روسیه تولید می شود.

اگرچه رشد عرضه نفت به سیاست تولید اوپک پلاس بستگی دارد که پیش بینی آن دشوار است اما حدود ۷۰ درصد از رشد عرضه در سال ۲۰۲۱ مربوط به خاورمیانه خواهد بود که تولیدکنندگان آن مجموعا ۸۰۰ هزار بشکه در روز به عرضه نفت به بازار اضافه می کنند. در مقابل، انتظار می رود تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۲۱ به طور متوسط به میزان یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند زیرا همه گیری ویروس کرونا باعث شد شرکتهای انرژی فعالیتهای حفاری را محدودتر کنند.

افزون بر این که عرضه نفت به دلیل اختلالات در خاورمیانه، پتانسیل نوسان را پیدا می کند، وابستگی به نفت خاورمیانه پیامدهایی برای میانگین کیفیت نفت جهانی خواهد داشت. بهبود عرضه از سوی اوپک به معنای تغییر روند سالهای اخیر خواهد بود و فراوانی عرضه نفت سبک شیرین که تحت تاثیر رشد تولید نفت شیل آمریکا بود، جای خود را به فراوانی عرضه نفت مدیوم ترش می دهد.

این تغییر به پالایشگاههایی کمک می کند که مجبور بودند برای خرید نفت سنگینتر و ترش که مناسب پالایش در تجهیزات آنها بودند پول بیشتری بپردازند.

عرضه نفت بیشتر از سوی خاورمیانه قیمتهای نفت ترش را ضعیفتر و ارزانی قیمت آنها در مقایسه با نفت شیرین را بیشتر می کند.

بر اساس گزارش پلاتس، اما کاهش قیمت گریدهای نفتی سنگین به بهبود اوضاع پالایشگاههای غربی که با کاهش تقاضا برای سوخت به دلیل همه گیری ویروس کرونا روبرو شده اند و شاهد تسریع رشد سوختهای جایگزین و دورنمای ضعیفتر تقاضا برای نفت هستند، کمک نمی کند.

نوشته‌های مشابه