بهره برداری از ۶ طرح آب و برق

بهره برداری از ۶ طرح آب و برق در ٣ استان کشور

بهره برداری از ۶ طرح صنعت آب و برق در ۳ استان خوزستان، سیستان و بلوچستان و مازندران در قالب دومین هفته پویش هر هفته الف ب ایران با حضور وزیر نیرو آغاز شد.

بهره برداری از طرح‌های صنعت آب و برق در ۳ استان خوزستان، سیستان و بلوچستان و مازندران در قالب دومین هفته پویش هر هفته الف ب ایران، به صورت ارتباط تصویری با حضور رضا اردکانیان، وزیر نیرو، آغاز شد.

منابع مورد نیاز برای اجرای این ۶ پروژه به ارزش ۵۱۴ میلیارد تومان از محل منابع وزارت نیرو تأمین شده است. از مجموع این طرح‌ها، سه پروژه برای خوزستان، دو پروژه سهم استان سیستان و بلوچستان و یک پروژه در استان مازندران بهره برداری شد.

مهر

نوشته‌های مشابه