به شایعات توجه نکنید؛ کارت سوخت جایگاه‌داران حذف نمی‌شود - مهرشید نیروبه شایعات توجه نکنید؛ کارت سوخت جایگاه‌داران حذف نمی‌شود - مهرشید نیرو

به شایعات توجه نکنید؛ کارت سوخت جایگاه‌داران حذف نمی‌شود

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تکذیب شایعات مطرح شده درباره حذف کارت سوخت جایگاهداران، گفت: هیچ ابلاغیه‌ای درباره حذف کارت سوخت جایگاه‌داران از چرخه عرضه بنزین وجود ندارد و چنین طرحی در برنامه نیست.

علی‌اکبر نژادعلی با بیان اینکه روال مانند گذشته بوده و هیچ تغییری در شرایط ایجاد نشده است، اظهار کرد: شایعاتی که در این‌باره منتشر شده واقعی نبوده و قرار نیست که از تیرماه، کارت سوخت جایگاه‌داران برای سوخت‌گیری با نرخ آزاد حذف شود.

وی با بیان اینکه تغییری در نحوه توزیع بنزین در جایگاه‌های عرضه سوخت ایجاد نخواهد شد، گفت: بنزین یارانه‌ای با قیمت ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد نیز همچنان با قیمت لیتری ۳۰۰۰ تومان عرضه می‌شود.

به گفته وی، سیستم سوخت‌رسانی مانند روال سابق بوده و هیچگونه تغییری حاصل نشده، شهروندان برای استفاده از سهمیه یارانه‌ای از کارت شخصی خودروی خود و برای استفاده از سهمیه آزاد می توانند از کارت شخصی خود و هم از کارت جایگاهداران استفاده کنند.

وی با بیان اینکه کارت سوخت شخصی هر فرد ۶٠ لیتر بنزین ١۵٠٠ تومانی و ٢۵٠ لیتر بنزین آزاد ٣٠٠٠ تومانی دارد، گفت: استفاده از کارت سوخت جایگاهداران الزامی نیست اما این کارت‌ها همچنان در جایگاه‌ها وجود دارند و برنامه ای برای حذف آن نیست.

 ایسنا

نوشته‌های مشابه