تنوع بخشی به محصولات پتروشیمی تا افق ۱۴۰۴

معاون وزیر نفت به برنامه‌ریزی توسعه کلان صنعت پتروشیمی براساس همه خوراک‌های در دسترس اشاره کرد و گفت: در افق ۱۴۰۴ صنعتی با سبد محصولات متنوع داریم.

به نقل از وزارت نفت، بهزاد محمدی در جلسه تکریم علی‌محمد بساق‌زاده، مدیر پیشین و معارفه امیر وکیل‌زاده، مدیر جدید طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پیاده‌سازی برنامه‌های راهبردی توسعه و هماهنگی‌های لازم را از جمله مسئولیت مدیریت طرح‌ها دانست و اظهار کرد: برنامه‌ریزی کلانی که هم‌اکنون این شرکت برای توسعه آن انجام می‌دهد فراتر از جهش‌های دوم و سوم صنعت پتروشیمی است و توقع ما از این مدیریت پیگیری و کمک به تحقق این طرح‌هاست.

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه بهره‌برداری از ۱۷ طرح پتروشیمی در سال ۹۹ برنامه‌ریزی شده است، افزود: برنامه‌ریزی میان‌مدت، شجاعت شرکت ملی صنایع پتروشیمی را نشان می‌دهد و اهتمام دارد که این برنامه‌ها انجام شود. همه دنباله‌رو این جریان هستند و نقش تأثیرگذار این شرکت در توسعه این صنعت کشور پررنگ‌تر می‌شود.

محمدی به سه گام بلند شرکت ملی صنایع پتروشیمی در برنامه‌ریزی، توسعه طرح‌ها و بهره‌برداری و تولید اشاره کرد و ادامه داد: گام بزرگی در این شرکت در حال برداشته شدن است و با توجه به خوراک در دسترس به دنبال تنوع تولید هستیم که در افق ۱۴۰۴ صنعتی با سبد محصولات متنوع خواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اینکه به سمت توسعه ارزشمند حرکت می‌کنیم، گفت: برنامه‌ریزی توسعه کلان این صنعت براساس همه خوراک‌های در دسترس انجام شده و اجرای طرح‌های خوراک ترکیبی نیز به این منظور در دستور کار قرار گرفته است.

خبرگزاری مهر

نوشته‌های مشابه