جدیدترین آمار واردات نفت چین از ایران

واردات نفت چین از ایران در اکتبر به ۲۶۳ هزار و ۳۸۸ تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۹ کاهش ۵۰.۶ درصدی نشان داد.

آمار اداره کل گمرک چین نشان داد میزان واردات نفت چین از ایران در فاصله ژانویه تا اکتبر به سه میلیون و ۱۳۹ هزار و ۲۰۰ تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش ۷۷.۳ درصدی داشت.

روسیه و عربستان سعودی جایگاه بزرگترین صادرکنندگان نفت به چین در اکتبر را حفظ کردند اما میزان صادرات نفت این دو کشور در مقایسه با سپتامبر کاهش داشت زیرا پالایشگاههای چینی روند خرید نفت را آهسته کردند.

این دو کشور در رقابت فشردهای برای کسب جایگاه بزرگترین صادرکننده نفت به چین قرار دارند. صادرات نفت روسیه به چین شامل صادرات از طریق خط لوله در اکتبر به ۶.۶۴ میلیون تن رسید که معادل ۱.۵۶ میلیون بشکه در روز بود و در مقایسه با ۱.۸۲ میلیون بشکه در روز در سپتامبر و ۱.۶۴ میلیون بشکه در روز در اکتبر سال گذشته کاهش داشت.

عربستان سعودی در اکتبر ۵.۹۴ میلیون تن معادل ۱.۴ میلیون بشکه در روز نفت به چین فروخت که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۹ درصد کاهش داشت.

پریمیوم گرید نفتی اسپوی روسیه برای تحویل در اکتبر به پایینترین حد در سه ماه اخیر رسید و تحت تاثیر افت تقاضا، برای تحویل در نوامبر کاهش بیشتری پیدا کرد. عربستان سعودی هم در قیمت فروش رسمی اکتبر به آسیا کاهش چشمگیری اعمال کرد.

چین که بزرگترین خریدار نفت جهان است، انتظار می رود با کاهش حجم ترافیک بندری، شاهد ترخیص نفت بیشتری از گمرک باشد.

واردات نفت چین از آمریکا از ۳.۹ میلیون تن در سپتامبر به ۱.۶۳ میلیون تن در اکتبر کاهش پیدا کرد. طبق آمار رفینیتیو آیکان، انتظار می رود رکورد بالای ۴.۶۳ میلیون تن نفت آمریکا در نوامبر به بنادر چین برسد.

بر اساس گزارش رویترز، واردات نفت چین از عراق در اکتبر به ۴.۶۱ میلیون تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶.۴ درصد کاهش داشت.

ایسنا

نوشته‌های مشابه