جوکار: باید از مسیر دیپلماسی مقابله با پدیده ریزگردها دنبال شود - مهرشید نیرو

جوکار: باید از مسیر دیپلماسی مقابله با پدیده ریزگردها دنبال شود

رئیس کمیسیون اموراخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: پدیده ریزگردها مشکلات جدی را برای مردم هم در حوزه سلامت و هم در حوزه اقتصادی ایجاد کرده که لازم است از مسیر دیپلماسی و اگر لازم شد از مسیر حقوق بین الملل مقابله با آن دنبال شود.

محمدصالح جوکار با اشاره به ضرورت مقابله با پدیده ریزگردها به ویژه از مسیر دیپلماسی بین المللی، بیان کرد: ریشه پدیده ریزگردها به شکلی که در سال جاری با آن مواجه هستیم به برخی از کشورهای همسایه باز می گردد که پروتکل های بین المللی را زیر پا گذاشته اند. از سوی دیگر منابع آبی محدودی که در منطقه وجود دارد و خشکسالی‌های پی در پی و دست کاری انسان در طبیعت دست به دست هم داده تا برخی از قسمت های کشورهای همسایه فاقد پوشش گیاهی باشد و به منشایی برای ایجاد ریزگردها و گردبادهای منطقه ای تبدیل شود.

وی در ادامه اظهار کرد: بخشی از  منشاء ریزگردهایی که وارد کشور ما می شود به کشور عراق باز می گردد. بخشی دیگر به کشور ترکیه باز می گردد و بخشی دیگر نیز مربوط به کشور عربستان سعودی  می شود که به طور کلی بخش های عظیمی از کشور ما را دربرمی گیرد. این ریزگردها مشکلات جدی را برای زندگی مردم به ویژه در حوزه سلامت ایجاد می کند. از سوی دیگر از نظر مالی نیز ضرر زیادی به فعالیت های اقتصادی به ویژه در حوزه بخش خصوصی وارد می سازد.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیگیری جدی این موضوع از مسیر دیپلماسی بین المللی یک امر ضروری به شمار می رود. باید جلوی پروژه‌های سدسازی در کشورهای همسایه گرفته شود. نباید اجازه داد تا منابع آبی غصب شده و این پدیده را تشدید کند. دیپلماسی فعال در مقابله با این پدیده می توان نقش ویژه ای داشته باشد. باید جلساتی با کشورهای همسایه به طور پیاپی برگزار شده و نگرانی‌های ما منتقل شود.

وی در ادامه تاکید کرد: خروجی مسیر دیپلماسی نیز باید راهکارهایی باشد که کمتر به کشور ما آسیب وارد شود. این موضع باید به طور جدی دنبال شود. حتی اگر لازم باشد باید از مسیر حقوقی و از طریق مراجع قضایی در سطح بین المللی این موضوع دنبال شود.

 ایسنا

نوشته‌های مشابه