لوگوی فناوران مهرشید نیرو

 

 

شرکت مهرشید نیرو حاصل تفکر و تجربه متخصصین و کارشناسان با تجربه صنعت برق و کارشناسان جوان و با علم و تفکر مدرن در حوزه صنعت برق میباشد. فعالیت های شرکت مهرشید نیرو به صورت کلی به صورت زیر تقسیم بندی میشوند:

  • مشاوره و مهندسیدر حوزه نیروگاه های تولید پراکنده CHP و DG ها و نیروگاه های خورشیدی ، بادیو برقابی

همچنین خدمات ممیزی انرژی و امور مشترکین

  • بازرگانیدر حوزه تامین و تجهیزکلیه تجهیزات مورد نیاز صنعت برق ( تولید ، انتقال و توزیع )
  • فعالیت های نوآورانهو توسعه سیستم های جامع و Embeded و راهکارهای هوشمنداجرا و توسعه سیستم های بینایی صنعتی و پردازش تصویر و سیستم های اتوماسیون و مانیتورینگ صنعتی

ارتباط بین مهرشید نیرو ، صنایع و دانشگاه های کشور روز به روز در حال افزایش میباشد تا بهترین راهکارها جهت ارتقا صنعت برق انتخاب و اجرایی گردد .