دسترسی ساکنان کلانشهرها به بنزین یورو ۴ فراهم شد

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: وزارت نفت به همه تعهدات خود در زمینه توزیع بنزین یورو ۴ عمل کرده است.

به نقل از صداوسیما، فاطمه کاه‌ی اظهار داشت: وزارت نفت ۸۵ درصد تأییدیه سازمان محیط زیست در خصوص توزیع نفت گاز یورو ۴ را دریافت کرده و به همه تعهداتش در زمینه توزیع بنزین یورو ۴ عمل کرده است.

وی با اشاره به وضعیت توزیع بنزین یورو۴ گفت: شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی بر اساس مصوبه هیئت وزیران در خصوص توزیع بنزین یورو ۴ در تهران، مدت هاست در همه جایگاه‌های سوخت پایتخت بنزین یورو۴ توزیع می‌کند و پایش‌های مستمر سازمان محیط زیست این مسئله را تأیید می‌کند.

مدیر روابط عمومی و سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه در همه کلان شهرها حتی حومه تهران گازوئیل یورو ۴ توزیع می‌شود، اضافه کرد: در بعضی موارد از وظیفه قانونی بیشتر عمل کرده‌ایم مثلاً در شهر اصفهان دو برابر میزان مصوبه هیئت وزیران گازوئیل یورو ۴ توزیع می‌شود.

خبرگزاری مهر

نوشته‌های مشابه