صادرات برق ایران به چهار کشور

صادرات برق ایران به چهار کشور تسهیل شد

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی گفت: امکان صادرات برق کشور به چهار کشور افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه فراهم شده است و در شرایط مطلوب می توان ۱۴۰۰ مگاوات به این کشورها صادر کرد.

محسن طرزطلب با بیان اینکه با به مدار آمدن بخش بخار نیروگاه شیروان با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات امکان انتقال برق به سایر استان‌های همجوار و همچنین صادرات از مرزهای شرقی به وجود آمده است، اظهار کرد: از این طریق می توان شاهد درآمد ارزی برای کشور باشیم.

وی با تاکید بر اینکه درآمد حاصل از صادرات به چهار کشور افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه متفاوت خواهد گفت: خالص درامد صادرات حدود ۸۰۰ میلیون دلار است با این توضیح که ما واردات هم داریم، به طور ‌متوسط سالانه خالص پس از کسر هزینه صادرات حدود ۵۵۰ میلیون دلار تخمین زده می شود، لذا خالص صادرات پس از کسر واردات حدود ۵۵۰ میلیون دلار است.

به گفته طرزطلب در مناطق شمالی، شمال شرق کشور و استان های همجوار تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی در حال انجام است، بدون مصرف سوختی دیگر، با همان سوختی که در اختیار ما قرار گرفته است توان جدیدی به توان شبکه اضافه می کنیم. تولید برق سه واحد بخار سیکل ترکیبی شیروان نیز در فصول پاییز و زمستان بسیار حائز اهمیت است چون با همین سوختی که واحدهای گازی مصرف می کنند ۴۸۰ مگاوات ظرفیت جدید در آن ایجاد شده و راندمان تولید از ۳۴ درصد به ۵۰ درصد ارتقا پیدا کرده است.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی با بیان اینکه نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان توسط دولت سرمایه‌گذاری شده و به لحاظ بالانس شبکه و همچنین واقع شدن در مرز، استراتژیک است همچنین به لحاظ پایداری شبکه بسیار اهمیت دارد، اظهار کرد: تمام نیروگاه‌های کلاس F‌ جدید همزمان گازی و بخاری خواهند بود، عمده پروژه‌های ما، سرمایه‌گذاری روی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و تبدیل به واحدهای بخار است تا راندمان بهتری داشته باشیم.

ایسنا

نوشته‌های مشابه