طوفان دلتا باعث بزرگترین تعطیلی تولید نفت آمریکا در ۱۵سال اخیر شد

طوفان دلتا باعث بزرگترین تعطیلی بخش انرژی آمریکا در خلیج مکزیک در ۱۵ سال اخیر شد. اغلب چاه‌های دریایی نفت و حدود دو سوم تولید گاز طبیعی این منطقه به علت طوفان تعطیل شدند.

به نقل از رویترز، طوفان قدرتمند دلتا باعث بزرگترین تعطیلی بخش انرژی آمریکا در خلیج مکزیک در ۱۵ سال اخیر شد. اغلب چاه‌های دریایی نفت و حدود دو سوم تولید گاز طبیعی این منطقه به علت طوفان تعطیل شدند.

طبق اعلام مرکز ملی طوفان آمریکا، سرعت بادهای طوفان دلتا به ۱۱۰ مایل در ساعت می‌رسد و از سمت کامبه سمت لوئیزیانا در حرکت است.

دلتا باعث تعطیلی ۱.۶۹ میلیون بشکه در روز از تولید نفت آمریکا شد که این معادل ۹۲ درصد تولید نفت منطقه خلیج مکزیک است. این بیشترین میزان تعطیلی تولید نفت از سال ۲۰۰۵ تا کنون است. در آن سال طوفان کاترینا بیش از ۱۰۰ چاه نفت دریایی را ویران کرد و تولید نفت این منطقه برای ماه‌ها مختل شد.

کارگران ۲۸۱ مورد از تأسیسات نفتی دریایی خلیج مکزیک از منطقه تخلیه شدند و تولیدکنندگان ۱۴ مورد از تأسیسات حفاری سیار را از منطقه خط سیر عبور طوفان خارج کردند.

طبق اعلام مرکز ملی طوفان آمریکا سرعت باد در مرکز این طوفان به ۱۶۰ مایل در ساعت رسیده است که این نشان از قدرت و بزرگی این طوفان دارد.

طوفان قدرتمند دلتا باعث بزرگترین تعطیلی بخش انرژی آمریکا در خلیج مکزیک در ۱۵ سال اخیر شد. اغلب چاه‌های دریایی نفت و حدود دو سوم تولید گاز طبیعی این منطقه به علت طوفان تعطیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طوفان قدرتمند دلتا باعث بزرگترین تعطیلی بخش انرژی آمریکا در خلیج مکزیک در ۱۵ سال اخیر شد. اغلب چاه‌های دریایی نفت و حدود دو سوم تولید گاز طبیعی این منطقه به علت طوفان تعطیل شدند.

طبق اعلام مرکز ملی طوفان آمریکا، سرعت بادهای طوفان دلتا به ۱۱۰ مایل در ساعت می‌رسد و از سمت کامبه سمت لوئیزیانا در حرکت است.

دلتا باعث تعطیلی ۱.۶۹ میلیون بشکه در روز از تولید نفت آمریکا شد که این معادل ۹۲ درصد تولید نفت منطقه خلیج مکزیک است. این بیشترین میزان تعطیلی تولید نفت از سال ۲۰۰۵ تا کنون است. در آن سال طوفان کاترینا بیش از ۱۰۰ چاه نفت دریایی را ویران کرد و تولید نفت این منطقه برای ماه‌ها مختل شد.

کارگران ۲۸۱ مورد از تأسیسات نفتی دریایی خلیج مکزیک از منطقه تخلیه شدند و تولیدکنندگان ۱۴ مورد از تأسیسات حفاری سیار را از منطقه خط سیر عبور طوفان خارج کردند.

طبق اعلام مرکز ملی طوفان آمریکا سرعت باد در مرکز این طوفان به ۱۶۰ مایل در ساعت رسیده است که این نشان از قدرت و بزرگی این طوفان دارد.

خبرگزاری مهر

نوشته‌های مشابه