طول شبکه توزیع برق کشور ۵ هزار کیلومتر افزایش یافت

به نقل از شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران، تاکنون و از ابتدای امسال طول شبکه فشار متوسط توزیع برق کشور با افزایش ۴ هزار کیلومتری به ۴۵۴ هزار کیلومتر رسید.

همچنین طول شبکه فشار ضعیف برق کشور نیز از ۳۸۶ هزار کیلومتر در پایان ۱۴۰۰ به ۳۸۷ هزار کیلومتر در پایان شهریورماه امسال رسید.

شبکه‌های فشار متوسط و ضعیف در حوزه توزیع برق قرار دارد.

سطوح ولتاژی فشار متوسط در شبکه برق ایران ۱۱، ۲۰ و ۳۳ کیلوولت است که گستردگی شبکه ۲۰ کیلوولت در سطح کشور بیشتر و سطوح ولتاژی ۱۱ و ۳۳ کیلوولت در چند شهر جنوبی کشور کاربرد دارند.

سطوح ولتاژ فشار ضعیف نیز (ولتاژ مصرف) در شبکه برق کشور ۲۳۰ و ۴۰۰ ولت است.

تعداد ترانسفورماتورهای توزیع نیز از ابتدای امسال ۹ هزار دستگاه افزایش یافت و به ۸۰۷ هزار دستگاه رسید.

در همین مدت ظرفیت ترانسفورماتورهای توزیع نیز با افزایش ۱ هزار و ۷۵۷ مگاولت آمپری به ۱۳۶ هزار و ۵۱۲ مگاولت آمپر رسید.

 مهر

نوشته‌های مشابه