فراخوان توانیر برای خرید برق تضمینی از مولدهای برق

فراخوان توانیر برای خرید برق تضمینی از مولدهای برق

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، برق تولیدی واحدهای دارای مولد با نرخ خرید برق تضمینی ۳۸۰۰ ریال برای هر کیلووات ساعت خریداری می‌شود.

شرکت توانیر با توجه به مصوبه اخیر هیئت وزیران فراخوانی را منتشر کرد. در این فراخوان آمده است: به منظور افزایش تولید برق از محل مولدهای اضطراری و آماده بکار، به استناد بند ۶ مصوبه هیئت وزیران تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰، بدینوسیله اعلام می‌شود، شرکت توانیر از طریق شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور، برق تولیدی توسط واحدهای دارای مولد را با نرخ خرید تضمینی ۳۸۰۰ ریال برای هر کیلووات ساعت خریداری می‌کند و سوخت موردنیاز نیز توسط مجموعه وزارت نفت تأمین می‌شود.

اولویت ساعات مورد نیاز برای تولید برق این مولدها از ساعت ۱۲ الی ۱۸ در ایام تابستان است و خرید برق در سایر ساعات نیز امکان پذیر است.

به این منظور از کلیه افراد حقیقی و حقوقی که دارای امکانات تولید برق هستند دعوت می‌شود جهت هماهنگی لازم به واحد جلب مشارکت تولید پراکنده شرکت‌های توزیع نیروی برق محل مورد نظر مراجعه کنند.

ایسنا

نوشته‌های مشابه