مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران منصوب شد

در حکمی از سوی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، حمیدرضا گلپایگانی به عنوان مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران منصوب شد.

دکتر مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حکمی حمیدرضا گلپایگانی را به عنوان مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران منصوب کرد.

در این حکم آمده است: “با عنایت به سوابق و تجربیات ارزشمند و توانمندی جناب عالی در حوزه عملیات حفاری و استخراج منابع هیدروکربوری به موجب این حکم به عنوان مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران منصوب می‌گردید. امید است در پرتو الطاف الهی در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.”

گلپایگانی در آخرین سمت از سال ۱۳۹۹ تا کنون ریاست هیات مدیره شرکت ملی حفاری ایران را بر عهده داشته است.

وی پیش از این در سمت‌های مجری طرح توسعه میادین گازی خامی – مناطق نفتخیز جنوب ۱۳۹۹، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ملی حفاری ایران ۱۳۹۳_۱۳۹۱، عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت حفاری شمال ۱۳۹۵ – ۱۳۹۷، رئیس هیات مدیره شرکت نفت فلات قاره ۱۳۹۵، مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت شرکت سروک کیش ۱۳۹۴-۱۳۹۵، مشاور فنی مدیر عامل شرکت مناطق نفتخیز جنوب ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴، معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در امور فنی و مهندسی ۱۳۹۰ -۱۳۹۱، مدیر خدمات فنی حفاری شرکت ملی حفاری ایران ۱۳۸۵ – ۱۳۹۰ و مدیر عملیات حفاری در خشکی _ ۲ شرکت ملی حفاری ایران ۱۳۸۳ – ۱۳۸۵ در صنعت نفت کشور فعالیت کرده است.

پیش از این، سید عبدالله موسوی از اول آذرماه ۱۳۹۷ تا ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ در سمت مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران مشغول به خدمت بود.

ایسنا

نوشته‌های مشابه