مرکز پایش برق و نیروگاه شاهرود افتتاح شد

مرکز پایش صنعت برق و نیروگاه شاهرود به صورت ویدئوکنفرانس افتتاح شد.

افتتاح هم زمان نیروگاه شاهرود به صورت ویدئو کنفرانس و مرکز پایش صنعت برق در قالب هفته هشتم پویش هر هفته #الف_ب_ایران فردا با حضور رضا اردکانیان، وزیر نیرو، محمدحسن متولی زاده، مدیرعامل توانیر و محسن طرزطلب، مدیر عامل شرکت برق حرارتی آغاز شد.

خبرگزاری مهر

نوشته‌های مشابه