بوی بد در بستانو عسلویه

منشا بوی بد در بستانو عسلویه چیست؟

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: علت ایجاد بوی نامطبوع در بستانو عسلویه ذخیره سازی بدون مجوز میعانات گازی برای استفاده به عنوان سوخت است.

محیط زیست علت و منشا بوی بد و الودگی روزهای اخیر در بستانو را ذخیره سازی میعانات گازی توسط یکی از نیروگاه ها اعلام کرده است. فرهاد قلی نژاد در این باره می گوید: علت ایجاد بوی نامطبوع ذخیره سازی میعانات گازی توسط یکی از نیروگاه های منطقه بوده که بدون مجوز زیست محیطی مبادرت به ذخیره سازی میعانات جهت مصرف به عنوان سوخت کرده که این اقدام غیر قانونی است.

وی تصریح کرد: اخطارهای لازم به این نیروگاه داده شده که باید ظرف ۴۸ ساعت میعانات از محل خارج و الودگی بو برطرف شود، در غیر این صورت این موضوع توسط مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

وی تاکید کرد: هیچ کدام از صنایع اجازه ندارند محیط زیست را آلوده کرده و بهداشت عمومی شهروندان را تهدید کند. ضمن اینکه هرگونه آلودگی محیط زیست جرم تلقی شده و باید قبل از هرگونه اقدام در صنایع، هماهنگی لازم صورت گرفته و مجوز زیست محیطی صادر گردد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با بیان اینکه دیگر هیچ کوتاهی در عسلویه قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: سازمان محیط زیست با قاطعیت و بر اساس قوانین و مقررات از حقوق شهروندان در برخورداری محیط زیست سالم دفاع خواهد کرد و نیروگاه های عامل آلودگی بو در بستانو عسلویه باید سریعا مشکل را برطرف نمایند، در غیر این صورت موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

ایسنا

نوشته‌های مشابه