پایتخت انرژی

نیازسنجی و ارائه طرح متناسب با مزیت‌های استان بوشهر به عنوان پایتخت انرژی

رئیس هیئت مدیره مجتمع پالایش گاز فجر جم گفت: در بخش صنعت جای کار زیادی وجود دارد، ارتباط با شرکت‌های دانش بنیان سطح استان بوشهر می‌تواند کمک شایانی به سازمان باشد و اثربخشی آموزش‌ها و یا امور پژوهشی را بیشتر نماید.

سید محمدمهدی هاشمی در نشست با رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر و مدیران آموزش و پژوهش این واحد بیان کرد: توجه داشته باشیم که تنها پرداختن به وجوه آموزشی کافی نیست و نباید به عنوان هدف به آن نگاه شود.

وی خاطرنشان کرد: بایست کشف نیاز صنعت و سپس بر اساس آن ارائه طرح و برنامه‌ریزی برای رفع آن نیاز تا رسیدن به فناوری و اثربخشی آن مد نظر باشد و متناسب با مزیت‌های استان بوشهر به عنوان پایتخت انرژی کشور نیازسنجی و ارائه طرح و برنامه صورت بگیرد.

مدیرعامل پالایشگاه نهم پارس جنوبی با تاکید بر اهمیت احصاء و احیای نیازهای صنعت ادامه داد: در صنایع پیرامونی پایین دست، کناردست و بالادست باید آنچنان خلق صنعت و فناوری داشته باشیم که بعد از اشباع نیاز به حضور نیروهای عملیاتی، در کنار آن صنایع جانبی نفت و گاز و پتروشیمی بتوانند مولّد دانش، محصول و توسعه‌دهنده تکنولوژی باشند.

عضو شورای پژوهش‌های مجتمع پالایش گاز فجر جم با اشاره به بازار کار و هدف عنوان کرد: استقرار صنعت به این گستردگی و مانند منطقه عسلویه، هیچ جای کشور و دنیا وجود ندارد. با این شرایط نباید حتی یک بیکار داشته باشیم اما استان بوشهر با این میزان از بهره مندی همچنان جوانان بیکار زیادی دارد همون طور که در سطح کشور نیز چنین معضلی وجود دارد.

 

توانمندی جهاد دانشگاهی به نیاز صنعت تبدیل شود

رئیس HSE و پدافند غیرعامل پالایشگاه نهم عنوان کرد: ‌وجود و فعالیت جهاد دانشگاهی پتانسیل بسیار خوبی برای منطقه است و باید در قالب یک اتاق فکر تبیین نیاز و خدمت صورت گرفته و سپس در قالب ارائه خدمت رفع نیاز شود.

محمود محمدی بیان کرد:‌ اینکه توانمندی جهاد دانشگاهی به نیاز صنعت تبدیل شود خیلی مهم است.

وی با تاکید بر تشکیل اتاق فکر برای استخراج نیازسنجی ها افزود: در حوزه های بهداشت، محیط زیست و ایمنی نیز می توان از ظرفیت های آزمایشگاهی جهاد دانشگاهی استفاده کرد.

 

رئیس HSE فاز ۱۲ تصریح کرد: قطعا نهادهای مستقر در منطقه، مانند جهاد دانشگاهی دلسوزانه تر عمل کرده و نسبت به منطقه مسئولیت و تعهد بیشتری خواهید داشت.

رئیس HSE و پدافند غیرعامل پالایشگاه نهم اظهار کرد:‌می توان دریایی از فعالیت های تکنولوژی محور انجام داد و در این راستا از پتانسیل های جهاد دانشگاهی به لحاظ علمی و عملی استفاده شود و با کشف نیاز از سدی این نهاد و تشکیل اتاق فکر یا دبیرخانه به بهبود فعالیت ها کمک کرد.

 

نوشته‌های مشابه