نیروگاه گازی

نیروگاه گازی

نیروگاه گازی (Gas power) نیروگاهی است که سیال عامل در آن هوا است و بر اساس سیکل برایتون کار می کند. این نیروگاه دارای توربین گازی است و سه جزء اصلی آن کمپرسور، محفظه احتراق و توربین می باشد.

فرایند تولید انرژی در این نیروگاه ها بدین صورت است که در ابتدا هوا در دما و فشار محیطی وارد کمپرسور شده تا فشرده شود. سپس در مرحله بعد هوای فشرده شده (کاهش حجم) و کمی گرم شده وارد محفظه احتراق برای ترکیب با سوخت می شود. از ترکیب سیال و سوخت و ایجاد احتراق در محفظه، دمای گاز به شدت افزایش می یابد. در نهایت این گاز با دمای بسیار بالا وارد توربین می شود. از برخورد گاز با توربین و چرخش آن، ژنراتور کوپل شده می چرخد. از چرخش ژنراتور انرژی الکتریکی ایجاد و توان تولید میگردد.

کمپرسور این نیروگاه ها مشابه توربین بوده و حدود ۴۰ درصد انرژی خروجی را مصرف میکند. توربین های گازی که در نیروگاه ها و صنایع مورد استفاده قرار می گیرند مزایای زیادی دارند. اندازه نیروگاه توربین گازی، در مقایسه با نیروگاه بخار، کوچکتر، وزنش کمتر وهزینه اولیه آن برای تولید هر واحد توان از هزینه مربوط به نیروگاه بخار کمتر است. همچنین نیاز به آب برای خنک سازی ندارند.
با توجه به توضیحات بالا و بطور خلاصه، هوای ورودی با دمای محیط در ابتدا فشرده شده و سپس با گاز در در محفظه احتراق ترکیب می شود. ترکیب حاصل موجب چرخاندن توربین و تولید برق خواهد شد.

شکل زیر یک ژنراتور گازی و اجزای آن را نشان می دهد. همچنین نیروگاه گازی در شکل دوم نشان داده شده است.

الک تیک

نوشته‌های مشابه