ورودی سدهای کشور همچنان منفی است

ورودی سدهای کشور همچنان منفی است

آمار بهره برداری از سدهای مخزنی کشور تا ۱۷ دی‌ماه نشانگر پرشدگی تنها ۳۸ درصد مخازن سدهای کشور است و میزان ورودی سدها نیز منفی ۱۲ درصد را نشان می‌دهد.

میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی تاکنون معادل ۵.۳۹ میلیارد مترمکعب بوده که در قیاس با سال گذشته که عددی معادل ۶.۱۳ میلیارد مترمکعب بوده ۱۲ درصد  منفی است. همچنین میزان کل خروجی سدهای کشور نیز نسبت به سال قبل با پنج درصد کاهش مواجه بوده است.

حجم آب موجود مخازن اکنون ۱۸.۷۷ میلیارد مترمکعب ثبت شده که این عدد نسبت به سال قبل که عددی معادل ۱۹.۳۹ میلیارد مترمکعب بوده سه درصد کاهش یافته است.

وضعیت مخازن اکثر سدهای مهم شرب و کشاورزی نسبت به سال گذشته منفی است به طوری که در سد تهم استان زنجان و سد بیچار استان گیلان، سد اکباتان، آبشینه استان همدان و چاه نیمه‌های سیستان و بلوچستان، شهید رجایی استان مازندران و ساوه استان مرکزی با بیش از ۵۰ درصد کاهش مخازن سد مواجه هستیم.

تنها در سد رودبار استان  لرستان، آزاد استان و درودزن ملاصدرا به ترتیب با ۵۷، ۳۵، و ۳۶ درصد رشد میزان مخازن سدها مواجه هستیم.

همچنین ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور معادل ۶۰۹  میلیمتر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۸۰.۱ میلیمتر) ۲۴ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۸۱.۹ میلیمتر) ۲۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

ایسنا

نوشته‌های مشابه