رونق بازار خرید اوراق گواهی ظرفیت نیروگاه‌ها

معاون برنامه‌ریزی شرکت برق حرارتی با اشاره به رونق بازار خرید اوراق گواهی ظرفیت نیروگاه‌ها توسط مشترکان مشمول، گفت: تاکنون ظرفیت مطمئنه نیروگاه‌های ماهشهر، جهرم و شیروان در بورس انرژی پذیرش شده و در حال حاضر ۲۲۷ مگاوات از آن توسط متقاضیان خریداری شده است.

پیرو ابلاغیه معاون برق و انرژی وزارت نیرو و تسهیلات در نظر گرفته شده برای مشترکان مشمول بر اساس “دستورالعمل اجرایی نحوه انجام تعهد مشترکان جهت ارایه اوراق گواهی ظرفیت”، امکان ارائه مرحله‌ای اوراق گواهی ظرفیت توسط مشترکان به شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع فراهم شده است.

بر همین اساس مشترکانی که در مردادماه امسال با مراجعه به شرکت‌های برق منطقه‌ای یا توزیع مربوطه، نسبت به عقد تفاهم‌نامه در خصوص ارائه مرحله‌ای اوراق اقدام کرده‌اند، باید اوراق مورد نیاز خود را حداکثر تا پایان امسال خریداری و ارائه کنند و مشترکانی که در شهریورماه اقدام کرده اند باید تا پایان آذرماه امسال اوراق گواهی ظرفیت متناسب با میزان قدرت قراردادی خود را به مالک شبکه مربوطه تحویل دهند.

در صورتی که مشترکان مشمول طی مهلت مقرر در دستورالعمل، نسبت به خرید و ارایه اوراق گواهی ظرفیت متناسب با قدرت قراردادی خود اقدام نکنند، مشمول مقررات تجاوز از قدرت قراردادی بوده و تعرفه برق مصرفی آنان متناسب با تعهدات گواهی ظرفیت انجام نشده و با نرخ بالاتری محاسبه و از آنان اخذ خواهد شد. همچنین مالک شبکه مکلف شده که قرارداد انشعاب آنان را فسخ و ارایه‌دهندگان گواهی ظرفیت که متقاضی جدید انشعاب هستند را جایگزین آنان کند.

حمیدرضا عظیمی – معاون برنامه‌ریزی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی – در این رابطه با اشاره به ایجاد تعادل در بازار گواهی ظرفیت از طریق افزایش سمت عرضه، گفت: تاکنون ظرفیت مطمئنه نیروگاه‌های ماهشهر، جهرم و شیروان در بورس انرژی پذیرش شده و در حال حاضر ۲۲۷ مگاوات از آن توسط متقاضیان خریداری شده است.

وی با بیان اینکه شاخص‌های بازار و نماگرهای موجود در صنعت برق نشان‌دهنده افزایش رونق اوراق گواهی ظرفیت در ماه‌های باقیمانده از سال جاری و همچنین افزایش شدید تقاضا برای این اوراق است، گفت: البته شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تمام تلاش خود را برای حفظ تعادل عرضه و تقاضا از طریق پوشش تقاضای اوراق از طرف مشمولان و متقاضیان جدید را انجام خواهد داد.

عظیمی در تکمیل این بخش از سخنان خود گفت: گواهی ظرفیت سندی است قابل مبادله که با اجازه وزارت نیرو مبتنی بر ایجاد ظرفیت نیروگاهی قابل اتکای جدید یا کاهش قدرت قراردادی مشترکان موجود صادر می‌شود واحد گواهی ظرفیت کیلووات است که معرف «تعهد تدارک یک کیلووات ظرفیت مطمئن نیروگاهی به‌مدت نامحدود» است و واگذاری اشتراک جدید یا افزایش قدرت قراردادی مشترکان مستلزم ارائه میزان متناسبی از گواهی ظرفیت است.

انواع اوراق گواهی ظرفیت در کشور

وی به تشریح انواع گواهی ظرفیت پرداخت و افزود: اوراق گواهی ظرفیت سررسید شده (نقدی) در قالب بازار نقدی معامله شده و از طریق نیروگاه‌های موجود یا مشترکانی که مایل به کاهش قدرت قراردادی هستند، منتشر می‌شود.

عظیمی اضافه کرد: خریداران این اوراق نیز متقاضیان اتصال به شبکه یا افزایش قدرت قراردادی بالای پنج مگاوات، نیروگاه‌های مواجه با افت ظرفیت و بازنشستگی و سرمایه‌گذاران عادی است. درحال‌حاضر پیش‌نیاز اتصال به شبکه برای متقاضیان جدید با قدرت قراردادی بالای پنج مگاوات یا مشترکان متقاضی افزایش قدرت قراردادی بالای پنج مگاوات، خرید اوراق گواهی ظرفیت از بازار سرمایه (بورس انرژی) بوده و پس از آن می‌توانند انرژی مورد نیاز خود را با توجه به قرارداد اتصال به شبکه به‌صورت مطمئن از شبکه برق، بازار برق بورس انرژی ایران یا در قالب قراردادهای دوجانبه خریداری و تامین کنند.

طبق اعلام وزارت نیرو، معاون برنامه‌ریزی شرکت برق حرارتی با اشاره به اوراق گواهی ظرفیت سررسیددار (آتی)، گفت: این اوراق بر مبنای تعهد نیروگاه مبنی بر ایجاد ظرفیت مطمئن نیروگاه در تاریخ مشخصی در آینده منتشر می‌شود. با توجه به این موضوع، اوراق گواهی ظرفیت مذکور را می‌توان به‌صورت سررسیددار و در قالب قراردادهای سلف موازی استاندارد منتشر کرد.

وی ادامه داد: در این حالت نیروگاهی که متقاضی تامین مالی جهت احداث نیروگاه‌ و تامین ظرفیت تولید برق در آینده است، با انتشار این اوراق، پروژه را تامین مالی کرده و در سررسید ظرفیت تعهدی را تامین و تضمین می‌کند.

تسهیل ورود و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در صنعت برق

عظیمی تاکید کرد: از جمله مزایای این ابزار مالی “تسهیل و تسریع تامین مالی صنعت برق”، “تسهیل ورود بیش از پیش بخش‌خصوصی به صنعت برق و سرمایه‌گذاری در آن”، “ارائه چشم‌انداز مناسب به تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران جهت توسعه ظرفیت تولید و ارسال سیگنال اقتصادی به سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی”، “تامین برق مطمئن و پایدار برای خریداران انشعاب از طریق ارائه گواهی ظرفیت” و “حصول اطمینان از تناسب افزایش ظرفیت تولید برق با رشد مصرف در کشور” است.

وی ادامه داد: تخصیص بهینه منابع و کاهش هزینه‌ها با استفاده از ظرفیت ایجاد شده به‌واسطه عرضه اوراق گواهی ظرفیت توسط متقاضیان کاهش قدرت قراردادی که منجر به آزادسازی ظرفیت‌های بلااستفاده و تخصیص آن به متقاضیان جدید شود و همچنین استفاده به‌عنوان نماگر اقتصادی جهت پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال‌های آتی با توجه به نرخ رشد قیمت اوراق گواهی ظرفیت آتی از دیگر مزایای این ابزار مالی است.

معاون برنامه‌ریزی شرکت برق حرارتی در پایان گفت: با توجه به وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌ها با عنایت به وضعیت اقتصادی، رونق در بازار گواهی ظرفیت کمک شایانی به رشد سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌ها و تامین برق مطمئن و پایدار در شبکه می‌کند که امیدواریم این روند با سرعت بیشتر ادامه یابد

ایسنا

نوشته‌های مشابه