با ما تماس بگیرید : ۶۶۰۷۳۸۲۵ , ۶۶۰۷۴۲۶۸ - ۰۲۱

شرکت فناوران مهرشید نیرو ارائه دهنده انواع میکروتوربین ، پنل خورشیدی و انرژی های نو در ایران

پیوندها

وزارت نیرو

شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور

شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور

شرکت مدیریت منابع آب ایران

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هامون نایزه

هامون نایزه

 

آریا ترانسفو