کاهش تلفات شبکه توزیع با ایجاد یک سامانه هوشمند - مهرشید نیرو • مجری انواع میکروتوربین

کاهش تلفات شبکه توزیع با ایجاد یک سامانه هوشمند

برای نخستین بار در کشور، سامانه هوشمند پایش ضریب توان، توسط توانیر راه اندازی شد.

برای نخستین بار در کشور، با ایجاد راه اندازی سامانه نرم افزاری هوشمند پایش ضریب توان، توسط متخصصان داخلی، کنترل هوشمند توان راکتیو شبکه توزیع امکان پذیر شد. با راه اندازی این سامانه، تلفات شبکه توزیع برق کشور کاهش بیشتری خواهد یافت.

در همین خصوص محمدحسن متولی زاده- مدیرعامل شرکت توانیر، گفت: ایجاد سامانه هوشمند پایش ضریب توان یک ماموریت ویژه است. این طرح برای نخستین بار در کشور و حول محور تحول دیجیتال منجر به هوشمندسازی در مقوله ضریب توان شد.

متولی زاده با ارسال نامه ای خطاب به معاون برق وانرژی وزارت نیرو یاداور شد: این سامانه نرم افزاری با همکاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و حمایت معاونت هماهنگی توزیع توانیر تهیه و راه اندازی شد که به عنوان یک سامانه فعال، در حال بهره برداری است و نتایج قابل توجهی در پایش توان راکتیو و ضریب توان فیدرهای فشار متوسط کشور داشته است.

برپایه این گزارش، همایون حایری معاون برق و انرژی وزیر نیرو نیز در خصوص اهمیت راه سامانه هوشمند پایش ضریب توان توسط توانیرگفت: با اقدامات انجام شده توسط شرکت توانیر، تلفات شبکه توزیع برق طی چندسال اخیر کاهش چشمگیری داشته و از 15 درصد به 9.2 درصد رسیده و تک رقمی شده است.

حایری در هامش این نامه، خطاب به علی اکبر محرابیان وزیر نیرو نوشت: در همین راستا، ایجاد سامانه هوشمند پایش ضریب توان که برای نخستین بار و باسامانه نرم افزاری بومی ایجاد شده است، این قابلیت را فراهم می سازد که توان راکتیو در شبکه توزیع برق به طور هوشمند کنترل و مدیریت شود و به دنبال آن تلفات شبکه توزیع برق، کاهش بیشتری داشته باشد.

ایسنا

نوشته‌های مشابه