کشف میدان عظیم گازی در ابوظبی - مهرشید نیرو • مجری انواع میکروتوربین

کشف میدان عظیم گازی در ابوظبی

امارات از کشف میدان عظیم گازی در سواحل شیخ نشین ابوظبی پایتخت امارات خبر داد.

شرکت نفت و گاز ابوظبی (ادنوک) اعلام کرد که این شرکت  موفق به کشف میدان عظیم گازی در سواحل ابوظبی پایتحت امارات متحده عربی شده است.

براساس این گزارش، این میدان گازی جدید بیش از دو تریلیون فوت مکعب ذخیره گازی دارد که  میدان گازی در بلوک ساحلی ابوظبی  قرارگرفته است.

سواحل ابوظبی بالغ بر ۴۰۳۳ کیلیومترمربع است که این میدان گازی نیز در این محدوده قرار گرفته است.

ایسنا

نوشته‌های مشابه