در حال نمایش یک نتیجه

 • ترمومتر سیم پیچ

  ترمومتر سیم پیچ: در ترمومتر سیم پیچ اندازه گیری دمای سیم پیچ به روش غیر مستقیم انجام می شود. فرض می شود که نقطه داغ سیم پیچ در نزدیکی قسمت بالای سیم پیچ و در جایی که توسط روغن احاطه شده قرار دارد. گرادیان دما بین نقطه داغ سیم پیچ و دمای بالای روغن وابسته به تلفات سیم پیچ بوده که خود تابعی از مجذور جریان است. بنابراین ترمومتر، دمای بالای روغن را اندازه گیری می کند ولیکن باید اختلاف دمای سیم پیچ با روغن احاطه کننده اطراف نیز با آن جمع شود. برای نمایش از راه دور دما نیز یک سنسور PT100 در ساختمان ترمومتر در نظر گرفته می شود.ترمومتر سیم پیچ کنتاکت های الکتریکی نیز دارند. در یک مقدار از پیش تنظیم شده،سیگنال آلارم صادر می شود و چنانچه دما از حد مشخصی بالاتر برود،سیگنال تریپ برای بریکرها ارسال می شود. کنتاکت های الکتریکی دیگری نیز در ترمومتر ها وجود دارند که برای کنترل تجهیزات خنک کنندگی اجباری (فن و پمپ) استفاده می شود.
  وظایف ترمومتر سیم پیچ عبارت است از:
  مانیتورینگ دمای سیم پیچ
  ارسال سیگنال آلارم یا تریپ در صورت افزایش دمای بیش از حد
  روشن و خاموش کردن تجهیزات خنک کننده (در صورت نصب روی ترانسفورماتور).
  کاتالوگ

End of content

End of content