خرید ترانس برق خورشیدی و سولار
,

تیر سیمانی H چهار وجهی 15/800

119.860.000

پایه های بتنی تو پر از میلگرد های بلند و بتن تشکیل شده است و معمولاً به شکل H یـا چهار گوش می باشند و پله هایی در قسمت های مادگی آن وجود دارد از نظر بلندی به سه  ۹ متری و ۱۲ متری و‍ ۱۵ متری و از نظر تحمل قدرت مکانیکی پنج دسته ۲۰۰ و ۴۰۰ و ۶۰۰ و ۸۰۰ و ۱۰۰۰ تقسیم میشوند. منظور از تیر بتنی ۲۰۰کیلوگرمی این است که نیروی مجازی که می توان بر روی نری تیر ۳۰ سانتی متری  از رأس تیر ( تقریباً محل اتصال کراس آرم به تیر) وارد کرد ۲۰۰ کیلوگرم نیرو می باشد که ۴۰ درصد نیروی نهائی تیر است .

طول (متر)

15

ابعاد سر پایه (cm)

31×23

ابعاد ته پایه (cm)

68.5×45.5

وزن میلگرد آجدار (Kg)

272

وزن میلگرد ساده (Kg)

45.13

حجم بتن (m3)

1.96

وزن کل میلگرد مصرفی (Kg)

317.13

قطر جان در فرورفتگی ‌ها (mm)

90

تیر سیمانی H چهار وجهی 15/800
119.860.000