تیر سیمانی H چهار وجهی ۹/۶۰۰

۶۹.۷۶۰.۰۰۰

توضیحات

پایه های بتنی تو پر از میلگرد های بلند و بتن تشکیل شده است و معمولاً به شکل H یـا چهار گوش می باشند و پله هایی در قسمت های مادگی آن وجود دارد از نظر بلندی به سه  ۹ متری و ۱۲ متری و‍ ۱۵ متری و از نظر تحمل قدرت مکانیکی پنج دسته ۲۰۰ و ۴۰۰ و ۶۰۰ و ۸۰۰ و ۱۰۰۰ تقسیم میشوند. منظور از تیر بتنی ۲۰۰کیلوگرمی این است که نیروی مجازی که می توان بر روی نری تیر ۳۰ سانتی متری  از رأس تیر ( تقریباً محل اتصال کراس آرم به تیر) وارد کرد ۲۰۰ کیلوگرم نیرو می باشد که ۴۰ درصد نیروی نهائی تیر است .

توضیحات تکمیلی

طول (متر)

9

ابعاد سر پایه (cm)

25×19

ابعاد ته پایه (cm)

47.5×32.5

وزن میلگرد آجدار (Kg)

108

وزن میلگرد ساده (Kg)

20.84

حجم بتن (m3)

0.61

وزن کل میلگرد مصرفی (Kg)

128.84

قطر جان در فرورفتگی ‌ها (mm)

70