خرید ترانس برق خورشیدی و سولار

آخرین وضعیت صادرات و واردات برق در کشور

آخرین وضعیت صادرات و واردات برق در کشور - مهرشید نیرو • مجری انواع میکروتوربین

آخرین وضعیت صادرات و واردات برق در کشور

سخنگوی صنعت برق از افزایش صادرات و واردات برق به کشور تا ۶۵۰ مگاوات خبر داد و گفت: در حال حاضر برق از ترکمنستان، ارمنستان و آذربایجان به کشور وارد می شود.

مصطفی رحبی مشهدی درباره آخرین وضعیت صادرات برق نیز اظهار کرد: در حال حاضر میزان صادرات برق صفر است و تنها حدود ۵۰ مگاوات به افغانستان صادر می کنیم.

وی روز گذشته نیز اعلام کرد که در حال حاضر نیروگاه های کشور توان تولید ۵۴ هزار مگاوات برق را دارند، در حالی که نیاز مصرف رکورد بسیار سنگین و بزرگی را ثبت کرد و به ۶۶ هزار و ۲۵۰ مگاوات رسیده که نسبت به اوج بار سال گذشته حدود ۸۰۰۰ مگاوات و نسبت به روز مشابه سال گذشته ۱۰ هزار مگاوات بیشتر است.

به گفته سخنگوی صنعت برق باوجود کمک های صنایع، کشاورزان و همه مشترکان در برنامه های مدیریت بار، تولید نیروگاه ها به دلیل کاهش منابع آبی، پاسخگوی نیاز مصرف نیست و مجبور به اعمال خاموشی برنامه ریزی شده در بخش خانگی هستیم.