احداث نیروگاه برق آبی

احداث نیروگاه برق آبی

رشد روز افزون نیاز به انرژی الکتریکی و محدودیت ذخایر انرژی فسیلی و همچنین ضرورت حفاظت از محیط زیست و کاهش گازهای گلخانه ای جهت نیل به اهداف توسعه پایدار منجر به افزایش رویکرد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به انرژی های تجدیدپذیر در کنار اجرای راهکارهای بهره وری در برنامه های کوتاه و بلند مدت در توسعه پایدار گردیده است. یکی از پاک ترین روشهای تولید برق استفاده از نیروی آب است اما کمبود منابع آبی تولید برق و استفاده از نیروی آب در حجم های بزرگ را با معضل مواجه کرده است. به همین دلیل رویکردهای تولید انرژی به سمت مقیاسهای کوچک سوق پیدا کرده است. سیستم انتقال آب به واسطه در اختیار داشتن خطوط و کانالهای انتقال آب دارای منابع عظیم انرژی برق آبی میباشد. نیروگاه های برق آبی کوچک به دلیل کوتاهی زمان ساخت و پایین بودن قیمت تمام شده بسیار مقرون به صرفه است. بدین جهت در طی سالهای اخیر سیاستها و برنامه های متنوعی در دستور کار ساتبا قرار گرفته و تلاش شده است تا با تدوین راهبردهای زیربنایی و تصویب قوانین موثر بستر مناسبی جهت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و بومی سازی فناوریهای مربوطه با بهره گیری از پیشرفته ترین فناوریها فراهم گردد به منظور سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه تجدیدپذیر مدلهای سرمایه گذاری متنوعی طراحی گردیده است که در ادامه به آنها اشاره می گردد:

انواع مدل های سرمایه گذاری

 • احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک توسط صنایع
 • احداث نیروگاه خورشیدی در شهرکهای صنعتی و زمین های شخصی
 • احداث نیروگاه خورشیدی با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید
 • احداث نیروگاه و عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز بورس انرژی
 • احداث نیروگاه در شهرک تخصصی خورشیدی
 • احداث نیروگاه تجدیدپذیر به منظور تامین برق مراکز استخراج رمز دارایی ها
 • خرید تضمینی برق تجدید پذیر (برق آبی کوچک زیست توده توربین انبساطی، خورشیدی انشعابی)

سرمایه گذاران میتوانند نسبت به احداث نیروگاه برق آبی جریانی یا روی خطوط انتقال با ظرفیت ۱۰ مگاوات و کمتر در چارچوب مقررات مربوطه اقدام نمایند و ساتبا با عقد قرارداد خرید تضمینی ۲۰ ساله برق تولیدی این نیروگاهها را با نرخ ابلاغی وزارت نیرو که مشمول تعدیل نیز میباشد خریداری خواهد.

شرایط قراردادها:

 • خرید تضمینی برق به مدت ۲۰ سال مطابق نرخ خرید تضمینی برق
 • دوره احداث بر اساس مدت قرارداد منعقده با آبفا آب منطقه ای و یا شرکت منابع آب ایران
 • ضریب اصلاحی ۶۰ درصدی نرخ خرید در ابتدای سالهای هشتم دوازدهم و شانزدهم
 • تعدیل نرخ پایه قرارداد در طول مدت قرارداد خرید تضمینی

فرآیند احداث نیروگاه برق آبی:

فرآیند احداث نیروگاه برق آبی

پرسش‌های متدوال:

 • هر متقاضی حداکثر چه تعداد پروانه احداث می تواند اخذ نماید؟

هر متقاضی میتواند همزمان حداکثر دو پروانه احداث اخذ نماید که پس از بهره برداری با ظرفیت کامل امکان اخذ ۵ پروانه دیگر می باشد.

 • مدت اعتبار پروانه احداث چقدر است؟

پروانه احداث دارای اعتبار شش ماهه است که با رعایت شرایط پیشرفت پروژه و ارائه مستندات مطابق دستور العمل تمدید پروانه احداث ساتبا قابل تمدید می باشد.

 • آیا امکان عرضه برق در تابلوی سبز و یا فروش به سایر مصرف کنندگان وجود دارد؟

بله علاوه بر امکان عرضه برق در تابلوی سبز فروش در قالب قرارداد دوجانبه نیز ممکن است.

 • آیا این قرارداد تعهدات ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان را پوشش می دهد؟

بله در این حالت خرید تضمینی فقط برای برق مازاد تولیدی نسبت به تعهدات ماده ۱۶ صورت می پذیرد.

 • آیا دریافت برق هموار در نقطه مصرف و یا عدم اولویت قطع برق در زمانهای محدودیت شبکه در این مدل وجود دارد؟

خیر انتفاع از این منافع مختص مدل تهاتر انرژی صنایع می باشد.

جهت مشاوره و مهندسی در حوزه انرژی تجدیدپذیر و نیروگاه‌های برقابی با ما تماس بگیرید:
اطلاعات محل نصب خصوصا مقدار جریان آب و اختلاف ارتفاع جهت دریافت مشاوره مورد نیاز می‌باشد.
۰۲۱۶۶۰۷۴۲۶۸
۰۹۳۵۶۷۸۳۸۲۵

*منبع فایل ارائه ساتبا با عنوان اﺣﺪاث ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺮق آﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺎده ۶١ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی

نوشته‌های مشابه