ارائه خدمات سوخت به خودروهای وارداتی پولی می‌شود

وزارت راه و شهرسازی به دولت پیشنهاد داد برای استفاده از سامانه خدمات ستاد مدیریت سوخت از سوی واردکنندگان خودرو به ازای هر دستگاه خودرو، ۱.۵ میلیون تومان دریافت شود.

دفتر هیئت دولت اعلام کرد: وزارت راه و شهرسازی به منظور تقویت فرآیند نوسازی خودروهای فرسوده، پیشنهاد واریز مبلغ ۱۵ میلیون ریال به ازای ورود هر دستگاه خودرو بابت دریافت خدمات از سامانه ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت را به هیئت دولت ارائه کرده است.

با توجه به اهمیت و نقش قابل توجه موضوع مدیریت و مصرف سوخت بر گستره وسیعی از موضوعات، قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف به عنوان سند بالادستی به تصویب رسید.

در حال حاضر ده‌ها هزار خودروی فرسوده در کشور تردد می‌کنند که با اجرای طرح‌هایی از جمله طرح اسقاط خودروی فرسوده نسبت به نوسازی آنها اقدام می‌شود.

فرآیند نوسازی ناوگان، فرآیندی است که به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت انجام می‌شود. این سامانه با دستگاه‌های اجرایی بسیاری در ارتباط بوده و خدمات گوناگونی به خودروسازان داخلی و واردکنندگان خودرو ارائه می‌کند.

در همین راستا جهت تقویت سیستم‌های پشتیبانی برای انجام مناسب فرآیند نوسازی ناوگان، تسریع در از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و ارائه خدمات به روز به واردکنندگان خودرو، وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده تا مصوبه مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده به ازای واردات اصلاح شود.

متن پیشنهادی ستاد حمل و نقل سوخت (وزارت راه و شهرسازی) به شرح زیر است:

واردکنندگان خودرو موظف به واریز مبلغ ۱۵ میلیون ریال به ازای ورود هر دستگاه خودرو بابت دریافت خدمات از سامانه ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت می‌شوند تا این مبلغ در راستای اجرا و توسعه طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تحت نظارت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت هزینه شود. ”

 

خبرگزاری مهر

نوشته‌های مشابه