استاندارد نیروگاه برقابی
| |

استاندارد نیروگاه برقابی و استاندارهای مرتبط

در ادامه لیستی از استاندارد نیروگاه برقابی ( شامل توربین و ژنراتور و تجهیزات اتصال به شبکه ) ارائه می‌گردد:

استانداردهای مربوط به توربین های آبی

 IEC 60041    معیارهای آزمایش قبول برای توربین های هیدرولیکی و نیروگاه های تلمبه ذخیره ای

IEC 60193   روش های آزمایش هیدرولیکی برای توربین های آبی و نیروگاه های تلمبه ذخیره ای

IEC 60308   روش های آزمایش هیدرولیکی برای مقاصد قراردادی و تضمین کیفیت

IEC 62256: استاندارد برای نگهداری توربین‌های آبی و پمپ‌های آبی

ASME PTC 18: استاندارد آزمایشات عملکرد توربین‌های آبی

IEEE 1248: راهنمایی برای برنامه‌ریزی و اجرای تست‌های عملکرد نیروگاه‌های برقابی

استانداردهای مربوط به ژنراتورهای الکتریکی

IEC 60034   استانداردهای ماشین های الکتریکی

IEEE C50.12  استاندارد برای هیدروژنراتورها

استانداردهای مربوط به تجهیزات برقی

IEC 61850   استانداردهای ارتباطات در زیرسیستم های برق

IEC 62271   استانداردهای تجهیزات سوئیچینگ و کنترل برای ولتاژهای بالا

استانداردهای مربوط به سیستم های کنترل و ابزاردقیق

IEC 61131  استانداردهای برنامه پذیری PLC ها

ISA 5.1   استاندارد نمادگذاری و مستندسازی سیستم های ابزاردقیق

استانداردهای مرتبط با ایمنی

IEC 61508   استاندارد ایمنی سیستم های الکتریکی/الکترونیکی/الکترونیک برنامه پذیر

IEC 62061   ایمنی ماشین آلات – ایمنی سیستم های کنترل الکتریکی، الکترونیکی و قابل برنامه ریزی

استانداردهای زیست محیطی

ISO 14001  سیستم مدیریت زیست محیطی

IEC 62282-6-100    استاندارد سوخت سلول های جریان مستقیم برای نیروگاه های برقابی

استانداردهای مدیریت و تضمین کیفیت

ISO 9001   سیستم مدیریت کیفیت

ISO 55001  سیستم مدیریت دارایی

استانداردهای اتصال به شبکه برق

 • IEC 60034 (Rotating electrical machines)   این مجموعه استاندارد شامل الزامات و آزمون‌های موتورها و ژنراتورهای الکتریکی است.
 • IEC 61000 (Electromagnetic compatibility) این مجموعه استاندارد الزامات و آزمون‌های مربوط به سازگاری الکترومغناطیسی تجهیزات را مشخص می‌کند.
 • IEC 62271 (High-voltage switchgear and controlgear) استاندارد مربوط به تجهیزات سوئیچگیر و کنترل‌کننده‌های ولتاژ بالا.
 • IEC 60694 (Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear standards) استاندارد مشخصات عمومی برای استانداردهای سوئیچگیر و کنترل‌کننده‌های ولتاژ بالا.
 • IEEE 1547 (Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems) استاندارد مربوط به اتصال منابع توزیع‌شده به شبکه برق.
 • IEEE C37 (Relays and Relay Systems Associated with Electric Power Apparatus) مجموعه استانداردهای مربوط به رله‌ها و سیستم‌های رله‌ای مرتبط با تجهیزات قدرت.
 • IEEE C57 (Transformers, Regulators, and Reactors) این مجموعه استاندارد شامل الزامات و آزمون‌های مربوط به ترانسفورماتورها، رگولاتورها و راکتورها است.
 • IEC 60076 (Power transformers) استاندارد مربوط به ترانسفورماتورهای قدرت.
 • IEC 61400 (Wind turbines) استاندارد مربوط به توربین‌های بادی.
 • IEC 62109 (Safety of power converters for use in photovoltaic power systems) استاندارد ایمنی مبدل‌های قدرت مورد استفاده در سیستم‌های نیروگاه خورشیدی.
 • IEEE 519 (Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems) استاندارد مربوط به کنترل هارمونیک در سیستم‌های قدرت الکتریکی.
 • NEMA MG1 (Motors and Generators) استاندارد مربوط به موتورها و ژنراتورها.
 • UL 1741 (Inverters, Converters, Controllers and Interconnection System Equipment for Use With Distributed Energy Resources) استاندارد ایمنی برای تجهیزات مبدل و کنترل‌کننده‌های منابع انرژی توزیع‌شده.

همچنین در ایران ساتبا ( سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی ایران ) متولی صدور مجوز برای نیروگاه های برقابی می‌باشد لذا ممکن است برخی قوانین نیز از سوی ساتبا اعلام گردد.

نوشته‌های مشابه