اطلس سرعت باد ایران

فایل های زیر اطلس سرعت باد ایران در ارتفاعات ۴۰ ، ۶۰ و ۸۰ متری می‌باشد:

اطلس سرعت باد در ارتفاع ۴۰ متری

اطلس سرعت باد در ارتفاع ۶۰ متری

اطلس سرعت باد در ارتفاع ۸۰ متری

  • ارسال شده توسط : فناوری اطلاعات
  • ۱۴ اسفند, ۱۳۹۵