افزایش ۲۸ درصدی انرژی تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس داده‌های منتشره مرکز پایش منابع انرژی تجدید پذیر و تولید پراکنده، مقدار انرژی تولیدی نیروگاه‌های تجدید پذیر در خرداد ماه بالغ بر ۲۳۰ میلیون کیلووات ساعت بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد و نسبت به ماه گذشته (اردیبهشت)، ۲۱ درصد رشد نشان می‌دهد که بخش عمده آن مربوط به افزایش انرژی تولیدی نیروگاه‌های بادی کشور است.

این گزارش حاکی است ظرفیت نصب شده قابل رصد و پایش نیروگاه‌های تجدید پذیر در مرکز پایش منابع انرژی تجدید پذیر و تولید پراکنده، بالغ بر ۱۲۰۰ مگاوات است.

نوشته‌های مشابه