کنفرانس توزیع برق
|

حضور مهرشید نیرو در نمایشگاه جانبی بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع

شرکت مهرشید نیرو در راستای معرفی خدمات و محصولات خود در بخش شبکه های توزیع برق، در نمایشگاه جانبی بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع برق حضور داشت.

از جمله خدماتی که شرکت مهرشید نیرو به معرفی آن پرداخت ، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

 

مهرشید نیرو - امیر بربند مهرشید نیرو - امیر بربندکنفرانس توزیع برق - امیر بربند

نوشته‌های مشابه