تامین برق استخراج رمز ارز بیت کوین و تامین برق ماینر
| | |

تامین برق ماینر با نیروگاه برقابی و خورشیدی

موضوعی که در حال حاضر مشکلات بسیاری هم برای شبکه برق و هم برای استخراج کنندگان رمزارز بوجود آورده است بحث تامین برق مزارع استخراج بیت کوین و یا سایر رمزازها است.

در حال حاضر روش‌های مختلفی جهت تامین برق ماینر ها و مزارع رمزارز استفاده می‌شود. در این مقاله قصد داریم به روش‌های متداول استفاده از انرژی تجدید پذیر در تامین برق ماینر در ایران و با توجه به آخرین قوانین و مقررات ساتبا و توانیر و وزارت صمت بپردازیم. بر اساس آخرین دستورالعمل‌های موجود، شرایط تامین برق یک مرکز استخراج رمزارز به شرح زیر می‌باشد:

تامین برق این دسته از متقاضیان، به یکی از چهار روش «تامین برق از طریق نیروگاههای تجدیدپذیر»، «تامین برق از طریق سرمایه گذاری در بهینه سازی»، «تامین برق با نصب و بهره برداری از مولدهای حرارتی» و یا «اتصال به شبکه و خرید انرژی از شرکت برق»، صورت خواهد گرفت.

از میان نیروگاه های بیومس ، بادی ، برقابی ، خورشیدی  و زمین گرمایی می‌توان بهترین نوع احداث نیروگاه جهت تامین برق ماینر را نیروگاه سولار (سولارماینینگ) و نیروگاه برقابی (هیدروماینینگ) دانست.

تامین برق ماینر با احداث نیروگاه سولار (سولار ماینینگ)

در این روش پس از احداث نیروگاه مطابق مصرف مرکز استخراج، می‌توان مجوز تامین برق را گرفت. همچنین می‌توان مازاد برق تولیدی را نیر به شبکه برق فروخت. با توجه به وضعیت جغرافیایی کشور ایران، احداث نیروگاه خورشیدی توجیه اقتصادی مناسبی دارد.

تامین برق ماینر با احداث نیروگاه برقابی (هیدروماینینگ)

در این روش علاوه بر مزایای روش سولار ماینینک، میتوان از تولید دائمی در محل عبور جریان آب استفاده کرد.

مراکز ‌استخراج ‌رمزارز، با هر میزان قدرت، ‌می‌توانند ‌برق ‌مورد ‌نیاز‌ خود ‌را ‌از محل تولید مولدهای تجدیدپذیر تامین نمایند. در این حالت، تخصیص تمام انرژی تولیدی نیروگاه تجدید پذیر برای استخراج رمز ارز بلامانع است. در عین حال، چنانچه انرژی مورد نیاز متقاضی بیش از تولید مولد تجدیدپذیر متعلق به (یا طرف قرارداد) متقاضی باشد، انرژی مازاد مورد نیاز توسط شرکت برق تامین می‌شود. انرژی دریافت شده از شبکه توسط متقاضی، می بایست در سایر اوقات با شبکه تهاتر گردد.
تبصره۱:‌ در‌صورت ‌درخواست ‌متقاضی، ‌شرکتهای‌ برق ‌مجازند ‌بدون ‌دریافت ‌هزینه‌های‌ عمومی ‌برقراری‌ انشعاب، ‌به ‌مراکز ‌استخراج‌ رمزارزها‌ که‌ برق ‌مورد ‌نیاز‌ خود ‌را‌ از ‌طریق‌ نیروگاه‌های‌ تجدیدپذیر ‌تامین‌ می‌کنند، ‌انشعاب ‌برق ‌پشتیبان ‌واگذار ‌نمایند.
تبصره ۲: در ‌مواردی‌ که ‌تامین‌ برق ‌از ‌طریق ‌انعقاد ‌قرارداد ‌با‌نیروگاه ‌تجدیدپذیر‌ صورت ‌می‌گیرد،‌ ‌مدت‌ قرارداد مضرب صحیحی از سال ( میزان مصرف ثابت در طول سال) خواهد بود.
تبصره ۳: پس از کسر مصرف اختصاص یافته به استخراج رمز ارز و تهاتر میزان انرژی دریافتی از شبکه، چنانچه خالص برق تزریق شده به شبکه مثبت باشد، مطابق مقررات حاکم بر خرید تضمینی برق تجدید پذیر، توسط ساتبا خریداری و در صورت منفی بودن، صورتحساب آن، مطابق نرخ های فروش برق به مراکز استخراج رمزارزها، توسط شرکت صادر و بهای آن دریافت می گردد.
تبصره ۴: چنانچه محل نیروگاه تجدیدپذیر مجزا از محل مصرف برق برای استخراج رمز ارز باشد، هزینه ترانزیت از نیروگاه تجدیدپذیر به محل مصرف، مطابق مقررات جاری وزارت نیرو از متقاضی دریافت خواهد شد.

مقررات تامین برق مراکز استخراج رمزارزها از منابع تجدیدپذیر تاریخ ۲۹/۹/۱۴۰۰

اصلاج مقررات تامین برق مراکز استخراج رمزارزها از منابع تجدیدپذیر تاریخ ۱۶/۱/۱۴۰۰

 

 

شرکت مهرشید نیرو ، با توجه به سوابق مناسب در بحث تامین برق ، آمادگی دارد تا در این مورارد نیز خدمات مهندسی و مشاوره ارائه دهد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

 

 

نوشته‌های مشابه