تحریم

تحریم توفیق اجباری برای رشد ساخت داخل در صنعت نفت بود

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت: شاید اگر تحریم رخ نمی داد، در صنایع تجهیزساز و قطعه ساز ما پیشرفتی که طی چند سال اخیر بوده، اتفاق نمی افتاد اما با این حال اگر تحریم ها در مبادلات با خارج از کشور برداشته شود، خوب است البته باید مدیریت شود و مسئولان به سازنده داخلی مراجعه کنند و حمایت های واقعی کماکان برقرار باشد.

احسان ثقفی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه با توجه به این مساله که ممکن است بعد از پساتحریم احتمالی که ناشی از مذاکرات باشد، باز هم در سال های بعد با تحریم مواجه شویم. لذا باید اقدامات برای حمایت از تولید داخلی اقدامات اساسی بلندمدت باشد، اظهار کرد: اقتصاد و صنعت کل دنیا در حال حاضر به هم پیوسته و نیازمند است و می توان گفت کل دنیا در کنار همدیگر، یک زنجیره تولید را اتشکیل می دهند. شما اگر به کشورهای پیشرفته و فوق پیشرفته هم که صاحب تکنولوژی «های تک» مراجعه کنید، می بینید برخی از اقلام را از کشورهای دیگر وارد می کنند.

وی با بیان اینکه ما باید روابط اقتصادی و تجاری مان بهتر باشد تا بتوانیم راندمان بهتری داشته باشیم، اظهار کرد: حالا می خواهند مانعی را که به عنوان تحریم ایجاد شده بود، تحت عنوان مذاکرات برجام حذف کنند. بنابراین، طبیعی است که اگر مذاکرات مجدد برجام موفقیت آمیز باشد و بحث تحریم به طور جدی برداشته شود، در خصوص تامین مواد اولیه و برخی از اقلام «های تک» که در ایران ساخته نمی شود و یا اقلامی که «های تک» نیست اما برای ساخت در داخل هم صرفه اقتصادی ندارد، می تواند کمک حال تولید باشد.

عضو هیات مدیره انجمن استصنا افزود: در یک جمله اگر مذاکرات برجام موجب شود که تحریم ها به شکل واقعی برداشته شود، چه در خصوص مبادلات ارزی و چه در خصوص واردات اقلامی که گفته شد، برای تولید هم مفید خواهد بود.

ثقفی درباره این که آیا رفع تحریم ها می تواند منجر به مانع زدایی شود؟ گفت: بله، البته موردی که به عنوان شعار سال مطرح شد، بحث مانع زدایی های داخلی بود و منظور موانعی است که در قوانین و سازمان های درگیر با حوزه های کارآفرینی وجود دارد. اما یکی از موانع هم تبادل ارز با سایر کشورها به دلیل تحریم است، پس اگر مذاکرات به نتیجه برسد و به رفع تحریم های بانکی منتهی شود، قطعا یکی از موانع مهم برداشته می شود.

وی درباره اینکه در کنار مذاکرات، چه سیاستگذاری داخلی باید صورت بگیرد که به اثرگذاری بیشتر برجام بر اقتصاد کشور شود؟ اظهار کرد: ما طی چند دهه گذشته با تحریم مواجه بودیم و به محض اینکه تحریم ها برداشته یا سست می شد، اقبال و حمایت از ساخت داخل هم تضعیف می شد. در اینجا، سیاستگذاران داخلی ما باید نقش و تعهد خود را به کارآفرینان و صنعتگران داخلی در مقطع پساتحریم هم نشان دهند.

عضو هیات مدیره انجمن استصنا درباره طرح این فرضیه که اگر در طول این سال ها تحریمی اتفاق نمی افتاد، الان وضعیت اقتصادی کشور چگونه بود، تصریح کرد: اگر تحریمی پیش نمی آمد، تبعا وضعیت اقتصادی کشور بهتر و رفاه اجتماعی بیشتر بود، تعاملات در برخی از ابعاد به خصوص در حوزه استخراج نفت پیشرفت بسزایی داشت، چراکه واقعیت این است که کشور ما یک کشور نفتی و اقتصاد ما، اقتصاد نفتی است و زمانی که این را حذف می کنید و درآمد نفتی از بین می رود، طبیعتابخشی از طرح های توسعه و عمرانی متوقف می شود اما شاید اگر تحریم ها رخ نمی داد، در صنایع تجهیزساز و قطعه ساز ما پیشرفتی که طی چند سال اخیر داشتند، اتفاق نمی افتاد.

وی در پایان گفت: البته ما کماکان در بخش تامین مواد اولیه و بعضی از قطعات «های تک» با مشکل مواجه هستیم، با این حال، با استفاده از مهندسی معکوس و مستقیم به بعضی از تکنولوژی های پیچیده دست پیدا کردیم که ناشی از تحریم است و می توان گفت در این بخش کمک حال بود. این امر به استراتژی کشوری مثل ایران که علیرغم شعارها و منویات کلانش، اقتصاد نفتی دارد کمک کرد و این تحریم باعث شد که یک اقبال اجباری به ساخت داخل روی بیاورد.

نوشته‌های مشابه