ترانس اتوماتیک چیست؟

ترانس اتوماتیک یا رگولاتور ولتاژ (voltage regulator) ممکن است از یک مکانیزم الکترومکانیکی یا اجزای الکترونیکی استفاده کند. رگولاتور ولتاژ (ترانس اتوماتیک) بسته به نوع طراحی، ممکن است برای تنظیم یک یا چند ولتاژ AC یا DC مورد استفاده قرار گیرد. رگولاتور‌های ولتاژ الکترونیکی در دستگاه‌هایی مانند منبع تغذیه رایانه‌ای قرار دارند که ولتاژ DC آن‌ها توسط پردازنده، سایر عناصر را تثبیت می‌کند. یک ترانس اتوماتیک (voltage regulator) یک سیستم طراحی شده برای حفظ ولتاژ ثابت است. یک تنظیم کننده ولتاژ ممکن است از یک طرح ساده برای تغذیه استفاده کند یا ممکن است شامل بازخورد منفی باشد. ممکن است از یک مکانیزم الکترومکانیکی یا اجزای الکترونیکی استفاده کند.

در موتور‌های برقی و نیروگاه‌های ژنراتور نیروگاه مرکزی، تنظیم کننده‌های ولتاژ، برق خروجی کارخانه را کنترل می‌کنند. در یک سیستم توزیع برق، تنظیم کننده‌های ولتاژ ممکن است در یک پست یا خطوط توزیع نصب شوند به طوری که تمام مشتریان ولتاژ را به طور یکنواخت و ثابت، مستقل از اینکه چقدر جریان از خط گرفته شده است، دریافت کنند.

ترانس اتوماتیک برای تنظیم ولتاژ استفاده می‌شود. هنگامی که یک ولتاژ ثابت و مطمئن مورد نیاز است، تنظیم کننده ولتاژ یا ترانس اتوماتیک برای یک دستگاه، قابل ترجیح است. این دستگاه ولتاژ خروجی ثابت تولید می‌کند که برای هر تغییری در ولتاژ ورودی یا شرایط بارگیری ثابت است. ترانس اتوماتیک به عنوان یک بافر برای حفاظت از اجزای سازنده در مقابل آسیب عمل می‌کند.
یک رگولاتور ولتاژ (ترانس اتوماتیک) یا جریان ساده از یک مقاومت در سری با یک دیود (یا سری دیودها) ساخته می‌شود.

با توجه به شکل لگاریتمی منحنی‌های دیود V-I، ولتاژ در دیود فقط به دلیل تغییرات در جریان کشیده شده یا تغییر در ورودی تغییر می‌کند. هنگامی که کنترل ولتاژ دقیق نباشد و کارایی مهم را نداشته باشد، ممکن است که طراحی این دستگاه خوب باشد. از آنجایی که ولتاژ مستقیم دیود کم است، این نوع ترانس اتوماتیک فقط برای ولتاژ پایینی که تنظیم شده، مناسب است. هنگامی که ولتاژ بالاتر نیاز باشد، دیود زونر یا سری دیود‌های zener ممکن است استفاده شود. رگولاتور‌های دیود Zener از ولتاژ معکوس ثابت دیود زونر استفاده می‌کنند که می‌تواند بسیار بزرگ باشد.

نوشته‌های مشابه