تسهیل فعالیت‌های «صنعت آب و برق» در پارک علم و فناوری

راه اندازی پارک علم و فناوری با هدف تسهیل و تسریع فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و پژوهش محور در صنعت آب و برق، با چشم انداز حمایت از ساخت داخل و توسعه صادرات انجام شد.

به نقل از وزارت نیرو، توسعه فناوری و حمایت از کسب و کارهای فناورانه در «صنعت آب و برق» و فراهم‌سازی بستری مناسب برای برآورده کردن نیاز شرکت‌های دانش بنیان و پژوهش محورِ بخش خصوصی در «صنعت آب و برق»، از جمله اولویت‌های تعریف شده برای شرکت ساتکاب است. فراهم آوردن بستر لازم برای تسهیل و تسریع فعالیت‌های پژوهش محور شرکت‌های دانش بنیان، از پارامترهای مورد توجه به شمار می‌آید که همزمان با احیای مجدد این شرکت، به طور جدی به آن توجه شده است.

بر اساس این گزارش، پارک علم و فناوری با هدف حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی در «صنعت آب و برق» با هدف توسعه فعالیت این شرکت‌ها، حمایت از اقدامات پژوهش محوری، تقویتِ ساخت داخل، ارائه تسهیلات زیرساختی به شرکت‌های دانش بنیان با حمایت‌های ویژه «شرکت ساتکاب» راه‌اندازی شده است. همچنین معافیت‌های مالیاتی و در اختیار گذاشتن آب و برق رایگان به شرکت‌های دانش بنیان فعال در پارک علم و فناوری، از جمله اقداماتی محسوب می‌شود که با هدفِ حمایت از فعالیت‌های پژوهش محور در «صنعت آب و برق» در این حوزه انجام شده است.

خبرگزاری مهر

نوشته‌های مشابه