تعاریف مربوط به اقلام و آمار شبکه توزیع

واژه ها و تعاریف پرکاربرد در آمار و گزارشاتی که از طرف وزارت نیرو منتشر می شود،در ادامه آورده شده است.

شبکه توزیع:
مجموعه‌ای متشکل از خطوط هوایی و زمینی فشار متوسط و فشار ضعیف و پستهای زمینی و هوایی می‌باشد که برای توزیع انرژی برق در یک محدوده معین بکارگرفته می‌شود.

فروش:
– فروش داخلی: فروش برق در داخل کشور به مشترکین و بر اساس تعرفه‌های اعلام شده توسط وزارت نیرو انجام می‌گیرد

– فروش برون مرزی:

فروش برق بر اساس میزان تبادل انرژی با کشورهای مختلف و بر اساس نرخ تبادل مندرج در قرارداد انجام می‌گیرد ممکن است نرخ تبادل بر اساس ساعات مختلف شبانه روز و فصول مختلف سال متفاوت باشد.

مشترکین:

اشخاص حقیقی یا حقوقی که انشعاب یا انشعاب‌های مورد تقاضای آن‌ها بر طبق مقررات برقرار شده باشد.

کنتورهای چند زمانه: کنتورهای دیجیتالی قابل برنامه ریزی که توانایی ثبت جداگانه انرژی مصرفی مشترک در ساعات کم باری، عادی و پرباری شبانه روز را دارا می‌باشند.

تلفات شبکه توزیع:
تلفات انرژی است که در تجهیزات و خطوط توزیع در یک شبکه یا سیستم معین پدیدار می‌شود.

مدیریت مصرف:
بهینه سازی الگوی نیاز مصرف مشترکین با انگیزه افزایش ضریب بارشبکه ویا اجتناب از اعمال خاموشی، بدون اخلال در فرایندهای مشترکین.

مدت خاموشی به مشترک: از رابطه زیر محاسبه می‌گردد.

نرخ ا. نرژی توزیع نشده در هزار= (انرژی توزیع نشده/انرژی تحویلی) * ۱۰۰

فروش مستقیم در شرکت‌های توزیع:
فروش به مشترکینی که روی ولتاژهای فشار متوسط دارای فیدر اختصاصی از پست فوق توزیع بوده و دارای لوازم اندازه گیری اختصاصی در پست فوق توزیع می‌باشند. همچنین دیماند مصرفی آن‌ها دو مگاوات به بالا است و معمولا” جزء تعرفه‌های صنعتی و عمومی هستند.

فروش مستقیم در شرکت‌های برق منطقه‌ای:
فروش به مشترکین خاصی که روی ولتاژ ۶۳ کیلوولت و به بالا تغذیه می‌گردد.

  • ارسال شده توسط : فناوری اطلاعات
  • ۲۱ شهریور, ۱۳۹۶