فاوت کلید مینیاتوری و آشکارساز جرقه

تفاوت کلید مینیاتوری و آشکارساز جرقه

تفاوت کلید مینیاتوری و آشکارساز جرقه

حفاظت تاسیسات الکتریکی از مهمترین مشخصه‌های تامین امنیت برای تجهیزات و اشخاص و مکان‌ها می‌باشد. منظور از حفاظت الکتریکی مجموعه اقداماتی است که باید در تأسیسات الکتریکی انجام شود تا خطرات ناشی از جریان برق موجب صدمه زدن به شخص، دستگاه ها، مصرف کننده‌ها و سیم‌های حامل جریان برق نشود. برای محافظت در برابر برق گرفتگی غیر مستقیم و اتصال به بدنه تجهیزات الکتریکی از سیستم ارت و برای محافظت در برابر برق گرفتگی مستقیم از کلید آشکار ساز جرقه AFFD استفاده می‌شود.

کلید مینیاتوری
کلید مینیاتوری (MCB) تجهیزات الکتریکی خانگی و صنعتی را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار (عبور جریان غیر مجاز) محافظت می‌کند. تشخیص جریان اضافه به عهده یک فلز (بیمتال) می‌باشد که در صورت عبور جریان بیش از جریان نامی گرم شده و بر اثر خم شدن باعث عمل فیوز مینیاتوری شده و مدار را قطع می‌کند. جریان اتصال کوتاه بوسیله سیم پیچ که دارای تعداد دور کم و قطر زیاد میباشد بصورت مغناطیسی تشخیص داده شده و فیوز مینیاتوری عمل می‌کند. مشخصات قطع ممکن است قابل تنظیم نباشد. کلید مینیاتوری برای مدارات با جریان پایین (که نیاز به انرژی کمتری نیز دارند) مثل سیم‌کشی ساختمان مناسب است. بطور کلی در جایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که جریان نرمال کمتر از ۱۰۰ آمپر باشد.
این کلید‌ها از رنج ۲ تا ۶۳ آمپر و در انواع B (تند کار) جهت مصارف روشنائی و C (کندکار) به عنوان فیوز موتوری بصورت تکی، دوتایی، سه تایی در بازار موجود است. برای نصب این کلید‌ها از ریل‌های مینیاتوری استفاده می‌شود. جریان نامی کلید مینیاتوری بر روی آن نوشته می‌شود و نیازی به کد رنگی ندارد.

کلید AFDD
طبق استاندار IEC ۶۰۳۶۴ استفاده از کلید آشکار ساز جرقه را برای محافظت تاسیسات در برابر آتشسوزی ناشی از جرقه الکتریکی پیشنهاد داده است. استفاده از AFDD راه حل مناسب کاهش خطرات آتش سوزی ناشی از جرقه می‌باشد. جرقه الکتریکی با کلید‌های حفاظتی معمول قابل تشخیص نیست برای مثال از جایی که جریان ناشی از جرقه کمتر از جریان نامی یا جریان اتصال کوتاه است کلید مینیاتوری قادر به تشخیص این نوع خطا نیست همچنین کلید محافظ جان هم نمیتواند این جریان را تشخیص دهد چراکه جریان جرقه هیچ نوع جریان نشتی تولید نمی‌کند. آشکار ساز جرقه اشنایدر یا AFDD برخلاف کلید مینیاتوری یا محافظ جان قادر به تشخیص جریان‌های خطایی است که بسیار خطرناک هستند و منجر به آتش سوزی می‌شوند.

 

برق نیوز

نوشته‌های مشابه