تلاش برای حل مشکلات اکولوژیکی دریای خزر جدی‌تر می‌شود - مهرشید نیرو

تلاش برای حل مشکلات اکولوژیکی دریای خزر جدی‌تر می‌شود

تفاهم‌نامه همکاری بین حوضه آبریز رودخانه اترک و حوضه‌های شمالی و موسسه تحقیقات آب به‌منظور حل مشکلات هیدرولیکی و اکولوژیکی دریای خزر به امضا رسید.

 به نقل از شرکت مدیریت منابع آب ایران، این تفاهم‌نامه همکاری با حضور «ارسلان هاشمی» رئیس حوضه آبریز رودخانه اترک و حوضه‌های شمالی و «محمدرضا کاویان‌پور» رئیس مؤسسه تحقیقات آب به امضا رسید.

«ارسلان هاشمی» رئیس حوضه آبریز رودخانه اترک و حوضه‌های شمالی در این باره گفت: تعامل و همکاری حوضه رودخانه اترک و حوضه‌های شمالی و مرکز بین‌المللی مطالعات دریای خزر مؤسسه تحقیقات آب می‌تواند موجب نگاه جامع‌نگر به مشکلات و معضلات هیدرولیکی و اکولوژیکی این دریا و تلاش برای حل مسائل با نگاه به الزام‌های توسعه پایدار منطقه و حفظ زیست‌بوم خشکی، ساحل و دریا داشته باشد.

تفاهم‌نامه ذکر شده محورهای زیر از جمله نیاز زیست‌محیطی دریای خزر و تالاب‌های ساحلی درون سرزمینی، راهکارهای علمی و عملی احیا تالاب میان‌کاله و فرصت‌ها و چالش‌های احداث مخازن ساحلی دریای خزر را در برمی‌گیرد.

همچنین تعیین محل، عمق و شرایط برداشت آب دریا برای مصارف با و بدون نمک زایی، اثر پیشروی و پس‌روی دریا بر تبادل‌های آب و مخازن آبرفتی، اثر پس‌روی دریا برآورد رسوبی رودخانه‌ها و ضرورت یا عدم ضرورت بازنگری برآورد رسوب طرح‌ها، یخچال‌ها و اثر آن‌ها بر جریانات سطحی و سیلابی حوضه و موقعیت و مشخصات چشمه‌های زیردریایی از محورهای دیگر این تفاهم‌نامه است.

خبرگزاری مهر

نوشته‌های مشابه