امنیت انرژی کشور

تلاش مپنا برای جلوگیری از به خطر افتادن امنیت انرژی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اولیا، مدیر عامل شرکت مپنا در آئین امضای قرارداد اجرایی طرح فشار افزایی میدان مشترک پارس جنوبی با پیمانکاران اصلی گفت: این پروژه سابقه چند ساله در بخش مطالعات و مهندسی دارد که پیشرفت‌های زیادی داشته و به بلوغ و پختگی برای اجرای آن رسیده است.

وی ادامه داد: در مپنا تمام توان و تلاش خود را به عنوان یکی از پیمانکاران می‌کنیم طرح‌هایی برای این پروژه وجود داشت که کدام یک اجرا شود مربوط به دسترسی امکانات دارد اما در کل زنجیره موجود و پشتیبانی بهره برداری تمامی امکانات آن برای شرکت مپنا وجود دارد؛ همچنین امکاناتی برای پشتیبانی فراهم کنیم به صورتی که کارفرما و بهره بردار اطمینان خاطر از در دسترس بودن امکانات داشته باشد.

وی افزود: تمام تجربیات مپنا مورد استفاده قرار می‌گیرد تا طرح مپنا استفاده شود. گروه مپنا تجهیزات موجود را تهیه می‌کند و در اجزای این پروژه تلاش می‌کند و امیدواریم به بهترین شکل انجام شود و از آن بهره ببریم؛ طرحی که اگر با تأخیر مواجه شود امنیت انرژی کشور به خطر می‌افتد.

نوشته‌های مشابه