تولید روزانه گاز کشور افزایش یافت

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: هم‌اکنون میانگین تولید روزانه گاز طبیعی در پالایشگاه‌های کشور ، ۷۰۳ میلیون مترمکعب است.

به نقل از وزارت نفت، محمد عسگری گفت: میانگین تولید روزانه گاز طبیعی در پالایشگاه‌های کشور، هم‌اکنون ۷۰۳ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با دوره مشابه پارسال، ۶۹ میلیون مترمکعب افزایش داشته است.

به گفته وی، میانگین تولید روزانه گاز طبیعی در دوره مشابه پارسال ۶۳۴ میلیون مترمکعب بوده است.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران تأکید کرد: انجام تعمیرات اساسی در پالایشگاه‌های کشور و شیوع ویروس کرونا، خللی در افزایش تولید گاز طبیعی به وجود نیاورده و این روند رو به رشد ادامه دارد.

گفتنی است، میانگین تولید روزانه گاز طبیعی در پالایشگاه‌های کشور در خردادماه امسال به ۶٧۴ میلیون مترمکعب رسیده بود.

خبرگزاری مهر

نوشته‌های مشابه