تولید میعانات گازی پالایشگاه هشتم پارس جنوبی چقدر است؟

مدیر پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی به تولید محصول با ارزش میعانات گازی در فازهای ۲۰ و ۲۱ اشاره کرد و گفت: این فازها تا پایان مهرماه نزدیک به ۱۴ میلیون و ۸۴۲ هزار بشکه کاندنسیت نیز تولید کرده‌اند.

هادی چابوک در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه فازهای ۲۰ و ۲۱ در بهترین شرایط عملیاتی در حال تولید محصولات گازی هستند، اظهار کرد: این پالایشگاه تا پایان مهرماه نزدیک به ۳۶۰ هزار تن پروپان تولید کرده است.

وی با بیان اینکه تاکنون پالایشگاه هشتم ۱۰۰ درصد تعهدات خود را در زمینه تولید انجام داده است، اظهار کرد: میزان بوتان تولیدی این پالایشگاه در این بازه بیش از ۲۶۵ هزار تن بوده است.

مدیر پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان اینکه برای افزایش کیفیت و کمیت تولید محصولات همواره برنامه‌های بهبود در پالایشگاه هشتم در حال انجام است، گفت: راه‌اندازی سیستم Polishing محصولات پروپان و بوتان در جهت افزایش کیفیت محصول استراتژیک LPG در سال جاری انجام شده است.

به گفته چابوک تکمیل راه‌اندازی واحد سردسازی و ذخیره‌سازی LPG و ذخیره سازی کامل محصولات پروپان و بوتان نیز از جمله اقدامات مؤثر در بهبود تولید این محصولات با ارزش است.

 

نوشته‌های مشابه