نحوه ثبت نام و دریافت پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر

جهت شروع فرآیند احداث نیروگاه‌ های خورشیدی ، بادی، برقابی و سایر تجدیدپذیرها، اولین قدم درخواست پروانه احداث نیروگاه و ثبت نام در سامانه ملی مجوزها (mojavez.ir) می‌باشد. در ادامه به صورت مرحله به مرحله نحوه ثبت نام در این سامانه را بررسی خواهیم کرد:

پروانه احداث نیروگاه

پروانه احداث نیروگاه

پروانه احداث نیروگاه

پروانه احداث نیروگاه

پروانه احداث نیروگاه

پروانه احداث نیروگاه

پروانه احداث نیروگاه

پروانه احداث نیروگاه

پروانه احداث نیروگاه

پروانه احداث نیروگاه

پروانه احداث نیروگاه

پروانه احداث نیروگاه

پروانه احداث نیروگاه

پروانه احداث نیروگاه

پروانه احداث نیروگاه

پروانه احداث نیروگاه

منبع تصاویر: فایل ارائه ساتبا

نوشته‌های مشابه