جای خالی گاز ارزان ترکمنستان در روزهای سرد

یک مقام مسئول گفت: هزینه گاز تولید شده از مبدا عسلویه و رساندن آن به شمال کشور با هزینه گاز وارداتی از ترکمنستان قابل مقایسه نیست و نفع اقتصادی در واردات از ترکمنستان است.

بهمن صالحی، دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا واردات گاز از ترکمنستان در شرایط کنونی که افزایش مصرف گاز باعث ایجاد چالش در بخش نیروگاهی، خانگی و تولیدی شده است، می‌توانست کمک کننده باشد، گفت: قطعاً تأثیرگذار و کمک کننده است. افت فشار مخزن گازی پارس جنوبی و پرباری مصرف گاز نیز از جمله مواردی است که در ایجاد چنین چالشی که این روزها با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، مؤثر بوده است. اما آنچه در مقوله واردات گاز ارزان از ترکمنستان مورد اهمیت است مقوله دیپلماسی انرژی است. ایران با واردات گاز از ترکمنستان در حقیقت دیپلماسی انرژی خود را تقویت می‌کند.

وی افزود: ایران می‌توانست بجای افغانستان، مسیر امنی برای انتقال گاز این کشور باشد در حالی که با غفلت از این فرصت موجب شدیم تا ترکمنستان از طریق خط لوله تاپی گاز خود را بیرون از مرزهای ایران به هندوستان صادر کند. به این ترتیب می‌توانستیم علاوه بر ایجاد تنوع مبادی تأمینی گاز، شریک استراتژیک ترکمنستان باشیم و یک نفع اقتصادی دو طرفه را شکل دهیم.

آسیب چندپارچگی بین دستگاهی به منافع ملی

صالحی با بیان اینکه امنیت انرژی رکنی اساسی در حوزه واردات یا صادرات انرژی به ویژه گاز است، اظهار داشت: در حوزه صادرات گاز به عراق و دریافت درآمد آن که به تازگی با چالش‌هایی مواجه بودیم شاهد یک چندپارچگی بین دستگاهی در کشور بودیم. به این ترتیب که ادعای وزارت نفت درباره صادرات گاز و دریافت درآمد آن با اظهارات وزیر نیرو یکسان نبود و این از نگاه بیرونی به سیستم انرژی کشور، امتیاز مثبتی محسوب نمی‌شود.

دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران با اشاره به رأی ممتنع عراق در شورای ملل به تصویب بودجه تحریمی آمریکا برای ایران، تصریح کرد: این اقدام عراق حامل پیامی است که نشان می‌دهد نتوانسته ایم به طور شایسته و قوی ارتباط اقتصادی و استراتژیک مطلوبی با این کشور همسایه برقرار کنیم. در نتیجه چنین روندی شاهد از دست رفتن منافع ملی هستیم.

به گفته این مقام مسئول حرکت کردن به سمت بهینه کردن مصرف انرژی در مصرف برق، گاز، بنزین و سایر حامل‌های انرژی امری لازم و پسندیده ای است، اما باید در نظر بگیریم که هزینه گاز تولید شده از مبدا عسلویه و رساندن آن به شمال کشور با هزینه گاز وارداتی از ترکمنستان قابل مقایسه نیست و نفع اقتصادی در واردات گاز از ترکمنستان است.

چالش جدی با قطع وادات گاز ترکمنستان

روز گذشته، رضا اردکانیان، وزیر نیرو درباره قطعی گاز در نیمه شمالی کشور ضمن رد احتمال حمله سایبری به صنعت برق در نیمه شمالی کشور تأکید کرد: در حوزه گازرسانی به نیمه شمالی کشور همواره با چالش‌هایی روبرو بودیم و تا زمانی که از ترکمنستان واردات گاز انجام می‌شد، این چالش کمتر وجود داشت اما با قطع این واردات، این چالش‌ها جدی شد. در این حوزه‌ها، مشکل اصلی اولویت تأمین گاز خانگی در مقایسه با گاز نیروگاهی است. به همین منظور برای مدیریت این تأمین به ناچار در بخش‌هایی از کشور شاهد مصرف مازوت در برخی نیروگاه‌ها هستیم که اجتناب ناپذیر است.

مهر

نوشته‌های مشابه